Public domain

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Offentlig eiendom (engelsk public domain) er et begrep som brukes om åndsverk og fotografiske bilder som ingen har enerett til å råde over (opphavsrett til), enten fordi den opprinnelige rettighetshaveren selv har unntatt det fra rettsreglene om slik enerett, eller fordi verkets alder har overskredet grensen for hvor lenge noe kan være rettighetsbundet.

I Norge bortfaller opphavsretten til åndsverk normalt 70 år etter rettighetshaverens død, eller 70 år etter at åndsverket ble publisert dersom rettighetshaver ikke er identifisert i publikasjonen.

For fotografiske bilder uten verkshøyde bortfaller eneretten 15 år etter utløpet av fotografens dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget.

I norsk rett kan begrepet offentlig eiendom virke noe misvisende, da råderetten normalt ikke overføres fra den opprinnelige rettighetshaveren til offentligheten, men snarere faller bort.

Eksterne lenker