Rødven stavkirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 62°37′27″N 7°29′38″Ø

Rødven stavkirke
2007 06 10 RodvenStavkirke1024PX 05.jpg
Rødven (2006) Foto: Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  ca,1300
Endringer:  Påbygget korca 1600, Sakresti 1651, Takrytter 1712
Arkitektur
Periode: Romansk
Teknikk:  Stavkirke
Materiale:  Tre
Takrytter:  fra 1712
Portal:  Nordportal ca. 1100-tall, sørportal ca 1300
Kirkerommet
Prekestol:  Av tre 1712 av Hans Knudsen
Alter:  Altertavle 1712 av Hans Knudsen
Diverse:  Et krusifiks i legemstørrelse i tre fra 1200-tallet, gotikk
Commons-logo.png
Rødven stavkirke bilder på Commons
Rødven, Rauma, Møre og Romsdal.
Kart: Kart i skolen

Rødven stavkirke er en stavkirke i bygden Rødven, i Rauma kommune i Møre og Romsdal.

Kirken er antatt bygd rundt 1200.

Bygningen

Denne typen stavkirke blir ofte kalt Møre-typen. Møretypen er enskipete langkirker uten svalgang med mellomstaver i veggene. I motsetning til stavkirkene ellers i landet har de takbjelker (ankerbjelker) tvers over skipet i høyde med stavlegjene. Uvanlig er også avstivningen med skorder – grove utvendige skråstivere mellom stavlegjene og marken. Det er usikkert om skordene i Kvernes stavkirke og Rødven stavkirke er opprinnelige.
Veggene i skip og kor er kirkens eldste deler. Feltene mellom staver, stavlegjer og bunnsvill er fylt ut med stående tiler eller planker. Stavene i skipets vegger er sylindriske, de utfyllende tilene er tilhugne, tykke med utvendige profiler. Stavene i koret har firkant-tverrsnitt, veggfeltene er utfylt med pløyde bord med innvendige profiler. Veggtilene i skipet er av en eldre og en nyere type. Den eldre typen, som utgjør en tredjedel av veggtilene, pluss to stolper i korskillet er er knyttet til nordportalen. De tre stolpene i hver av skipets langvegger og mesteparten av veggtilene kan knyttes til sydportalen. Det antas derfor at materialene er tilvirket og skipet bygget 1300, men at nordportalen og de andre materialene er hentet fra et eldre bygg.
Kirken var opprinnelig en énskipet langkirke med rektangulært skip og et noe smalere kor. Korets opprinnelige bredde kan fastsettes ut fra spor i skipets østvegg som tidligere opptok korets langvegger. Spor i ytterveggene viser at det tidligere gikk en svalgang rundt skip og kor.

Eksteriør

Rødven kirke har bordkledde vegger, takrytter og taktekking av tegl. På nordsiden er der et laftet sakristi, oppført i 1651. Foran vestgavlen er der våpenhus oppført i 1712. Samtidig fikk takrytteren sin nåværende form.
Kirken har en nordportal og en sydportal osm ble gjenbygget da kirken fikk bordkledning. Nordportalen har flankerende, romanske pilastre fra slutten av 1100-tallet. Sydportalen er ulik andre, tilsvarende kirkeportaler. Den har gotiske stiltrekk og antas å være fra omkring 1300.

Interiør

Skipet har middelalderkarakter mens koret har renessansepreg og kan være bygget omkring 1600.

Inventar

Innvendig er innredning og dekor fra 1600 og 1700-årene med enkelte deler av inventaret er fra middeladeren. Det legemsstore krusifikset og en marmorplate innfelt i tre skriver seg fra midten av 1200-årene. I koret er de malte dekorasjonene fra rundt 1650. Altertavlen er fra 1715.

Etter reformasjonen

En tidligere svalgang som gikk rundt hele kirken ble fjernet i århundret etter reformasjonen og koret ble utvidet til fulle, nåværende bredde og ytterveggene ble bordkledd. Omkring 1600 ble koret revet og erstattet med et kor i en stavverkslignende teknikk, med omtrent samme bredde som skipet. Samtidig ble svalgangen revet og det ble bygget til et våpenhus ved skipets vestre ende, i samme teknikk som det nye koret. På 1600- og 1700-tallet ble kirken reparert flere ganger.

Utgravninger

Under en arkeologisk utgravning i 1962 - 1963 ble det funnet merker etter de jordgravne stolpene til en eldre stolpekirke på stedet.

Annet

Kirken har aldri gjennomgått noen restaurering og fremstår derformed et av svært få autentiske interiører. I dag er kirken i begynnende forfall med lekkasjer og fuktskader.

Bilder

Eksteriør

Interiør

Litteratur

  • Ahrens, C. : Die frühen Holzkirchen Europas, B. I-II, Stuttgart: II, 317. 2001.
  • Anker, P. : Stavkirkene, deres egenart og historie, Oslo: 171-74. 1997.
  • Christie, H. : Stavkirkene-Arkitektur, Norges kunsthistorie, b. I-VII. Oslo: I, 142. 1981.
  • Dietrichson, L. : De norske stavkirker, Kristiania: 394. 1892.
  • Hohler, E.B.: Norwegian Stave Church Sculpture. Vol. I-II, Oslo: I, 210-211. 1999
  • Rødven stavkirke, Håkon Christie, Jubileumsutgaven Årbok 1969, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring.

Eksterne lenkerKirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|