Relikvarium

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Relikvieskrin fra Bergen museum
Foto: Frode Inge Helland
Relikviegjemme i alterbordet i Hesby kirke
Foto: Nina Aldin Thune

Relikvarium (latin reliquiae rester, av re- og linquere forlate, la ligge, og -arium om sted eller beholder), relikvieskrin, relikviegjemme, er en beholder eller et rom for relikviene fra en kristent helgen eller fra en gjenstand med tilknytning til Jesus, Buddha, Muhamed eller andre.

Utforming

Relikvarium er ofte utformet som et skriv med kostbare materielser som gull, sølv, elfenben og annet og dekorert med edelsteiner. Relikviarier kan ha form som referer til innholdet f.eks. en arm til et armbein.

Middelalder

Fra 600-tallet av skulle enhver kristen kirkebygning ha et relikvarium. I alteret kan en av og til finne rom som har vært brukt til relikvier i enkelte middelalderkirker. Relikviegjemmet var en symbolsk helgengrav, som var nedfelt i selve alterplaten , og som kunne inneholde relikvier av kirkens skytehelgen.

Litteratur

Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Relikvarium.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|