Søsterkirkene på Gran

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
De to Søsterkirkene

Søsterkirkene på Gran er to steinkirker fra middelalderen plassert side ved side på Gran kommune på Hadeland.

Den største kirken heter Nikolaikirken, og var trolig kirke for Hadeland fylke. Den er bygget før 1200 og har 250 plasser.

Klokketårnet ved Søsterkirkene

Den mindre kirken heter Mariakirken, og var trolig kirke for sognet Gran. Mariakirken er bygget før 1150 og er en langkirke med romanske og gotiske stiltrekk med plass til rundt 150 mennesker.

Stein fra ombyggingen på slutten av 1200 tallet brukt i byggingen av Steinhuset på Granavollen. Dette er et profant bygg og kanskje bygd noen år før Håkonshallen i Bergen, som er bygd etter 1260. Dette vil i tilfelle flytte tidspunktet for ombyggingen av kirkene noe frem i tid fra slutten av 1200 tallet til midten av samme århundre.

Runesteinen bak Nicolaikirke

Sagnet sier at det var to søstre som var uvenner og måtte ha hver sin kirke, men i middelalderen var det ikke uvanlig at det ble bygget flere kirker tett inntil hverandre, men med forskjellig funksjon.

I sørøstre hjørne av kirkegården står et steintårn fra middelalderen som kan ha vært et forsvars– og tilfluktssted før det ble tatt i bruk som klokketårn. Kirkeklokkene i støpulen er langt nyere enn resten av tårnet og er fra 1860 årene.

  • Aasmund Olavsson Vinje er begravet på kirkegården til Søsterkirkene.

Granavollen har vært samlingssted i uminnelige tider. Det eldste funnet herfra er runesteinen på Granavollen fra 1000-tallet. Den står nå bak koret på Nicolaikirken.

Utenfor porten til Søsterkirkene står en milestein som forteller at det er 533 km til Nidaros. Tårnene på Søsterkirkene danner utgangspunkt for kommunevåpenet til Gran kommune.

Se også


Litteratur

  • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiri, Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3
  • Rosborn, Sven: Søsterkirkene og Steinhuset på Granavollen. Studier i eldre norsk steinbyggerkunst. Hønefoss 2014. ISBN 978-82-999607-0-0.

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Søsterkirkene på Gran.

Commons

Commons har multimedia
for Søsterkirkene på Gran.Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi