Sainte-Chapelle

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Sainte Chapelle)
Hopp til: navigasjon, søk
Sainte-Chapelle
Sainte Chapelle - Upper level 1.jpg
Paris Foto: Didier B
Generelt
Byggeår:  1234-1248.
Arkitektur
Kirkerommet

Sainte-Chapelle er en kirke på Île de la Cité i Paris. Den regnes som et av de fineste eksemplene på fransk gotikk, og er særlig kjent for sine glassmalerier. Kirken er delt i et øvre kapell for adelen og et nedre kapell for tjenerskapet. Kirken ble bygd under Ludvig IX for å huse en samling av dyrebare relikvier; angivelig Kristi tornekrone og en bit av korset.

Bygningen

Saint Chapelle sees over takene på det kongelige palass. Miniature av Limbourg brødrene, ca 1400
Modell av Sainte-Chapelle på Musée des Monuments français.
Sainte-Chapelle underkirken

Sainte-Chapelle - ble for overetasjens vedkommende direkte inspirert av Mariakapellet i Amiens. For Nordmenn har kirken en spesiell interesse fordi den antakelig var forbilde for Apostelkirken i Bergen, som Magnus Lagabøter lot bygge.

Sainte-Chapelle ble bygget mellom 1234 og 1248. Arkitekten het Pierre de Montereau. Foranledningen til oppførelsen var den at Ludvig den hellige hadde ervervet noen av de kosteligste relikviene tiden kjente: Kristi kornekrans og et stykke av det hellige kors. Kapellet skulle huse disse kostbarhetene og samtidig tjene som slottskapell. Det ble bygget i tilknytning til Ludvigs palass i Paris. Og som skikk og bruk var ved de kongelige slottskapellene, har dette også 2 etasjer. Det øvre kapell som lå på samme nivå som kongens oppholdsrom, var forbeholdt kongefamilien, mens kapellet i underetasjen ble brukt av personalet ved hoffet.

Interiør

Underetasjen er forholdsvis lav og 3-skipet, mens overetasjen er 1-skipet og har stor høyde. Her oppe er bygningens bærende deler redusert til en nesten utrolig spinkelhet. Bortsett fra brystningen, har rommet i virkeligheten ikke vegger. De lette ribbehvelvene bæres av et magert skjelett av pillarer. Mellomrommene mellom pillarene, helt opp til hvelvets skjoldbus er utfyllt med glass. Uvilkårlig minner det hele om moderne konstruksjoner i glass og betong. Men formene er høygotikkens med ribbekrysshvelv og geometriske grindverksvinduer.

Glassmaleri

Om det hadde vært klart glass i de store vindusflatene, ville romvirkningen blitt helt oppløst. Forutsetningen var da fra første stund at vinduene skulle utstyres med glassmalerier, og en del av de opprinnelige er ennå bevart. De er som vanlig i middelalderen laget i glassmosaikk, dvs. små forskjelligfargete glassstykker er ved hjelp av blyinnfatning sammensatt til figurscener og mønstre. Av hensyn til tyngde og vindtrykk er det hele avstivet med jernstenger. Figurscenene- mest bibelske motiver- er anbrakt i medaljonger over hverandre, og flaten omkring dem er formet i et enkelt mønster. Hovedfagene er rødt og blått. Som en lysende billedbibel er disse store vindusflatene og glassmaleriene i Sainte-Chapelle av vesentlig betydning for stemningen i interiøret.

Under den franska revolusjonen ble kapellet brukt som kontor og mange av vinduene var dekket av arkivskap. Dette gjorde at de var beskyttet mot vandalisme. Men spirene ble ødelagt og relikviene forsvant. Det nåværende 75 meter høye spiret er tilført av Viollet-le-Duc.

Litteratur

  • Paulsson, Gregor; Konstens Världshistoria, Medeltiden, Lund 1977, ISBN 91-27-01662-5
  • Upublisert manuskript til Paristur 1988

Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Sainte-Chapelle.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi