Salernoediktet

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Fredrik II legger frem Salernoediktet
Fredrik IIs sarkofag i Domkirken i Palermo
Foto: Nina Aldin Thune

Salernoediktet eller Melfiediktet (etter byene Salerno og Melfi i Sør-Italia) fra 1200-tallet anses som første gang da yrkene lege og apoteker ble atskilt fra hverandre i borgerlig rett. Ediktet, som faktisk ikke ble gitt verken i Melfi eller Salerno, ble gitt av keiser Fredrik II, i sin egenskap som konge av Kongeriket Sicilia.

Denne rettslige skjelning er blitt forbilde for internasjonal lovgivning innen de berørte medisinske områder helt til våre dager. I seg selv hadde det kun rettskraft i Kongeriket Sicilia, men påvirket snart en rekke rettsforordninger også nord for Alpene og med tiden over hele Europa.

Liber Augustalis

I året 1231 og i etterkant av hoffdagsmøtet i Melfi i Kongeriket Sicilia sammenstilte keiseren (som også var dette kongerikets konge) Liber Augustalis (også kalt Constitutiones regni utriusque Siciliae), der en rekke forhold innen det offentlige liv ble regulert. Denne samlingen ble forøket med en rekke tillegg fra andre hoffdager, som alle sammen fant sted på en rekke andre steder enn Melfi, frem til året 1243. Man finner en rekke bestemmelser som primært er påvirket av de sicianske normanneres sedvanerett, ispedt elementer fra kirkeretten.

Ett av tilleggene regulerte forholdet mellom lege- og apotekervesenet. Det er ukjent fra hvilken hoffdag, hvilket sted eller hvilket år dette tillegget stammet fra.

Regler for apotek

Konstitusjonene fastslo apotekervesenets funksjoner, og brukte betegnelsen apotek for forretninger der droger og bruksferdige legemidler ble solgt og oppbevart. Edsvorne embetsmenn skulle visitere apotekene som ikke måtte eies eller ledes av leger. Ved ed måtte apotekeren (kalt confectionariis) forplikte seg til å fremstille legemidler nøyaktig etter de anvisninger som var gitt av Salernoskolen. Det ble fastsatt offentlige medisinaltakster som apotekene måtte følge. Apotek måtte bare opprettes i de større byene.

Litteratur

  • Stikkordet Liber Augustalis i: Lexikon des Mittelalters, bind 5, München 1991, S. 1939ff.
  • Rudolf Schmitz: Geschichte der Pharmazie 1, Eschborn 1998 ISBN 3-7741-0706-8
  • Chr. Friedrich og Wolf-Dieter Müller-Jahncke: Geschichte der Pharmazie 2, Eschborn 2005
  • Axel Helmstädter og andre: Leitfaden Pharmaziegeschichte, Eschborn 2001

Ekstern lenke