Sauesund

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 61°19′43,03″N 5°1′54,85″Ø

Sauesund.
Kart: Kart i skolen
Sauesund. Handelstedet ved det nederste kaianlegget.
Foto: Kart i skolen
Sauesund, 1970-tall. Kramboden til høyre.
Foto: Jan Henrik Munksgaard
Sauesund, 1970-tall. Hovedhuset med borstoven til venstre
Foto: Jan Henrik Munksgaard
Sauesund, 1970-tall. Hovedhuset
Foto: Jan Henrik Munksgaard

Sauesund er et gammelt handels- og privilegiested som ligger på Atløy med utsikt over det smale Sauesundet. Sauesund er blant de eldste gjestgiversteder i Sunnfjord.

Fire av de gamle bygningene fra handelsplassen står ennå. Det er våningshuset, krambua, borgstua og driftsbygningen. Borgstua eller annekset er i god stand. Driftsbygningen ligger bak de andre husene, og bak denne igjen ligger det nye våningshuset. Det blir nå ikke drevet handel i Sauesund.

Historikk

 • 1622 Det er skysstasjon og gjestgiveri på Sauesund. Første gjestgiver er tyskeren Heinrich Bloch.
 • 1742 Enken etter Fredrik Zidzelouw driver stedet. Det ble betraktet som «uomgiengelig fornøden for de Rejsende til Wands, er og rette Skyds Skifte, og har af æld gamel tid været inddrettet». Derimot var det «liden og slet ingen Kraemer Handel».
 • 1778 Det nevnes at gjestgiver Claus Frantzen Wulf startet med salg av tobakk.
 • 1785 Sorenskriver Hans Arentz forteller at gjestgiveriet «har tvende ø1tappersteder under sig, hvorhen Gjæstgiveren lader bringe Kroholdsvarer til Forhandling. Det ene Sted er Stavenæsset». Det andre hadde fra gammelt vært på «Øren», en husmannsplass under Askvolls prestegård. Det skulle være «til Tjeneste for den kirkesøgende Almue».
 • 1793 Elias Marthinsen Zitzelou driver stedet sammen med sin kone Berthe-Susanne og fire tjenestefolk.
 • 1807 Elias Marthinsen Zitzelou driver drukner og hans enke Berthe-Susanne tar over driften. 1839.
 • 1806 Zitzelou kulliseiler og drukner. Enken styrer gjestgiveriet til 1839.
 • 1840 Sauesund selges til Wilhelm Conrad Herford.
 • 1847 Stedet selges til Anders Mailand fra Fusa. Han får også bevilling på landhandel.
 • Udatert Anders Mailand selger stedet til Oscar Christian Svanøe.
 • 1899 Det blir opprettet poståpneri på Sauesund.
 • 1900 Svanøe selger eiendommen til Davik Sørenson Høyvik som driver butikken videre.
 • 1901 Poståpneriet legges ned.
 • 1911 Davik Sørenson Høyvik starter krabbefabrikk og har på det meste 70 arbeidere ansatt i sesongen.
 • 1949 Davik Sørenson Høyvik dør. Sønnen Sverre Høyvik tar over stedet.
 • 1954 Kramboden eller butikken, som den blir kalt til daglig, og krabbefabrikken blir lagt ned.
 • 1967 Boligen ble fraflyttet. Huset har statt tomt siden. Det er da i så dårlig forfatning at det neppe lar seg redde.

All kommunikasjon går nå gjennom tettstedet Askvoll på den andre siden av Granesundet.

Bygninger

 • A. Våningshus
 • B. Borstove
 • C. Bakeri
 • D. Krambu
 • E. Løe og flor
 • F. Sjøbu


Litteratur

 • Jan Henrik Munksgaard og Nils Georg Brekke: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet Del 3 Sogn og Fjordane. Fylkeskonservatoren i Hordaland, Historisk museum. Bergen 1980.
 • Diverse forfattere: Kulturhistorisk veibok Hordaland. Redaktør Nils Georg Brekke. Hordaland fylkeskommune. Bergen 1993. ISBN 82-7326-026-7
 • Handelssteder på Vestlandskysten. Gåsungen nr. 3, Ålesunds Seilforening 1996.