Sel kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Sel kirke
2008 06 18 Selsverket kirke.jpg
Selsverket (2008_06_18) Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1742
Kirkegård:  Det er kirkegård ved kirken
Arkitektur
Arkitekt:  Knut Syversen Moen
Teknikk:  Tømret
Materiale:  Tre
Kirkerommet
Selsverket, Sel, Oppland.
Kart: Kart i skolen

Sel kirke er en korskirke fra 1742 i Sel kommune, Oppland fylke.

Bygningen

Byggverket er i lafteverk av tømmer, og har 250 plasser. Den er bygget opp etter en modul på 10 x 10 alen. Tårnet har to kirklokker fra kobberverket, en fra 1647 og en fra 1819 som ble omstøpt i 1916.

Eksteriør

Kirken er kledd utvendig med stående, hvitmalt panel. Tårnet er sentralt plassert og har høyt og slankt spir i typisk gubrandsdalstradisjon.

Interiør

Tømrervegene er ubehandlet innvendig. Himlingen er flat. Prekestolen er plassert i skipet på korbuen mot nordre korsarm, med adkomst fra koret og er godt synlig fra de tre korsarmene.

Innventar

Orgelet og vestgalleriet er fra 1980. Døpenfonten i stein er fra middelalderen. Altertavlen er skåret av Estil Guttormsen Kjørrn etter mønster fra Klugstads altertavle i Lesja kirke. Tavlen har øverst Golgata-scenen. Under er to felt som viser pågripelsen i Getsemane (t.v.) og et som viser Jesus for øverstepresten og piskingen - to scener i samme bilde.
De fire evangelistene flankerer de tre billedfeltene.
Nederst mot alteret er et felt som fremstiller nattverdsmåltidet. Moses flankerer feltet på venstre side.
Blant utstyret hører hører dåpskar og røkelseskar "Olavspenning", fra middeladeren, en messehagl fra 1700-tallet og to fra 1900-tallet. Der er også malerier fra 1600- og 1700-tallet.

Historikk

Bygdefolket kjøpte gamlekirken fra 1628 av kongen, Fredrik IV, på 1720-tallet. Den var i dårlig forfatning og etter kort tid bestemte man at det skulle bygges en ny kirke. Det var uenighet om hvor kirken skule bygges og kirken ble oppført midlertidig der bygdefolket fant det passende med tanke på senere flytting. Men kirken ble værende på stedet. Den ble vigslet i 1742. Estil Guttormsen Kjørrn ble satt til å skjære altertavlen og kongemonogrammet som sto ferdig i 1783. I 1980 fikk kirken nytt vestgalleri og orgel.

Litteratur

  • Oddbjørn Sørmoen og Jiri Havran: 1700-tallet Skjønnhetens århundre i Kirker i Norge, bind 2, Oslo 2001
Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi