Selvvalg

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Selvvalg er en betegnelse på de reolene som inneholder varer som kunden selv kan plukke med seg i et apotek. selvvalgene kunne inneholde både handelsvarer og legemidler. Begrepet selvvalg var et bevisst ordvalg fra bransjens side. «Selvvalg» i apotek skulle være noe annet enn «selvbetjening» i dagligvaren. Den store forskjellen var bemanningen som skulle være tilgjengelig i selvvalget, og den muligheten det gav til å sikre informasjon og riktig legemiddelbruk.

Historie

Norges første selvvalgsapotek, Vestsidens apotek i Fredrikstad, ble åpnet i 1981 som et forsøksprosjekt. Selvvalgsapotek nr to, Rykkinn apotek i Bærum, ble åpnet i 1987. Etter hvert kom det mange flere til. Noen hadde bare et par reoler med stort sett handelsvarer, mens andre hadde fullverdige selvvalg med både handelsvarer og legemidler. Legemidler i selvvalg var lenge kontroversielt og grunnlag for mange diskusjoner internt i bransjen. Legemidler i selvvalg ville føre til at apotekene kom til å miste sin enerett på reseptfrie legemidler, hevdet mange. Veien fra selvvalget i apotek til dagligvaren var, etter manges mening, kort.

I løpet av 1980 og 90-tallet ble varianter over selvvalg stadig vanligere. Da de nye apotekkjedene etablerte seg og skulle utforme sine apotekkonsepter, var ikke spørsmålet selvvalg eller ikke selvvalg. Diskusjonene dreide seg om størrelsen på selvvalget og hvilket sortiment kundene skulle finne der.

Apotekarkitektur
Apotekinteriør: Offisin | Fondvegg | Skranke | Selvvalg | Reseptur | Laboratorium | Defektur
Arkitekturelementer: Kapitél | Søyle | Bue | Hvelv | Portal | Kuppel
Dekorasjon: Glassmaleri | Tympanon | Skulptur | Ikonografi | Ikon | Kors | Krusifiks | Urtemotiv | Gudemotiv | Apotekdyr | Apotektekniske motiv
Helgener, personer: Kosmas og Damian | Asklepios | Hygiea | Hippokrates | Galen
Apotek: Svaneapoteket i Oslo | Svaneapoteket i Ålesund | Svaneapoteket i Bergen | Løveapoteket i Bergen | Røros Apotek | Storfjord Apotek, Stranda | Carl Berner Apotek | Apoteket Nordstjernen i Ålesund |
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Hovedartikler: Apotek | Apoteket, en møteplass med historie?
Diverse: Farmasihistorie.com