Semiotikk

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Den semiotiske trekant

Semiotikk er studiet av sosialt betingede tegnsystemer og den mening de kan gi, studiet av hvordan vi sier noe og hvordan vi skaper mening. Ordet semiotikk kommer fra gresk semion som betyr tegn eller i medisinsk språk symptom.

Semiotikken har to utgangspunkt: Saussure og Peirce. Saussure bygger på lingvistisk tradisjon. Han er mest interessert i verbalspråket. Han så språket som et tegnsystem.

Peirce var filosof og pragmatiker. Han studerte tegn generelt. han ville studere hele den menneskelige bevissthetsproduksjon og lage et system for klassifikasjon av tegn generelt.

Semiotikkens grunnbegrep

Saussure dekker de fleste av grunnbegrepene. Tegn er symptom for noe eller tegn er noe som står for noe annet, et uttrykk som står for et innhold. Tegnet er arbitrært (vilkårlig /konvensjonelt) på to nivåer:

  • a) referansen mellom tegn og virkelighet.Tegnet er vilkårlig og i forskjellige språk er det forskjellige ord for de samme tingene.
  • b) Det er et arbitrært forhold mellom tegnet som lydbilde (utrykk) og tegnet som begrep ( innhold).

Begrep inngår i en konvensjonell kode. Kollektiv mening som er basert på koder er grunnlag for all kommunikasjon.

Semiologi

Semiologi, eller læren om tegnene som var navnet på den franske tradisjonen, kan være et utganspunkt for en vitenskapelig analyse av et objekt. Dette brukes for en rekke områder som folkemusikk, primitive samfunn, moter, litteratur, bilder og kunstige språk.

Semiologi eller semiotikk

Semiotikk er termen man har valgt å bruke og fellestermen for den amerikanske tradisjonen etter Charles Sanders Peirce og den franske tradisjonen etter Ferdinand de Saussure. Dette ble vedtatt av Det Internasjonale Selskap for Semiotikk i 1969. Før 1969 var det kun den amerikanske tradisjonen som ble kalt semiotikk, mens den franske ble kalt semiologi.[1]

Saussure

Hos Saussure er tegn en kobling mellom en mental forestillling (signifikat) og et uttrykk (signifikant). Saussure så på tegnet som arbitrært dvs. som en vilkårlig eller konvensjonelt etablert forbindelse. For det første er tegn arbitrære i forhold til virkeligheten. Derfor kan forestillingen om en hest ha helt forskjellige uttrykk på ulike språk: hest (norsk), horse (engelsk), Pferd (tysk). Forholdet mellom tegnet som lydbilde eller utrykk og tegnet som begrep eller innhold er arbitrært. Et tegn bestemmes gjennom forskjellighet: Det er gjennom forskjellen til omkringliggende tegn at tegn får sin verdi. Saussure hadde en forestilling om Semiologi - en fremtidig vitenskap som skulle studere tegnenes rolle i det sosiale liv

Peirce

Peirce var filosof og pragmatiker. Han studerte tegn generelt, og ville studere hele den menneskelige bevissthetsproduksjon og lage et system for klassifikasjon av tegn generelt. I hans tegnbegrep inngår blant annet en klassifikasjon av ulike typer tegn basert på deres forhold til referansen: Ikoner, indekser og symboler. Ikoner har et likhet med det de står for, slik for eksempel smileys likner på et smilende fjes. Indekser har en nærhet med, eller står i et kausalt forhold til det de står for. Symboler står i et arbitrært forhold til referansen, slik som språktegnene.

Ledende semiotikere

Referanser

Litteratur

  • Dinesen, Anne Marie; Grundbog i semiotikk, København 1994, ISBN 87-500-3168-6
  • Peirce, Charles Sanders; Semiotik og pragmatisme, på dansk 1994, ISBN 87-00-13864-9

Eksterne lenker