Siri Meyer

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Siri Meyer
Foto: Nina Aldin Thune

Siri Meyer (født 5. juni 1952) er en norsk professor i kunsthistorie med blant annet kunstteori og visuell kultur som spesialområder. Meyer arbeider ved Universitetet i Bergen.

I 1983 ble hun magister i kunsthistorie med den vitenskapshistoriske avhandlingen Kunsthistoriens forhistorie i Norge, og hun tok sin doktorgrad (dr.art.) i 1993 med avhandlingen "Mennesket eller maske? Refleksjoner over kunst, vitenskap og individ".

I 1985 ble hun amanuensis i kunsthistorie, Universitetet i Bergen, og i 1998 professor samme sted. Hun har vært forskningsleder for Senter for europeiske kulturstudier (SEK) blant annet for prosjektet Det Nye (1993 — 2004) og medlem av makt- og demokratiutredningens forskergruppe i årene 1998 og 2003.

I 1991 var hun leder av Surrealismefestivalen i Bergen som omfattet kunst, litteratur, film og teater fra vår egen samtid. I perioden 2005-2006 var hun leder av «Ibsen 2006 Bergen» som var et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Bergen kommune.

Hun har hatt mange oppgaver og verv innenfor kunst- og kulturinstitusjonene og er en aktiv foredragsholder. Hun har tatt del i og ledet flere paneldebatter og er også en bidragsyter i det offentlige ordskiftet. Hun har bl.a. vært spaltist i Morgenbladet (1998) og i Dagbladets Magasinet (1999).

Hennes forskningsinteresser er kunsthistoriens vitenskapsteori og vitenskapshistorie, visuell kommunikasjon, estetikk og kunstteori, individualiseringsprosesser i kultur og samfunn, kulturmakt, makt og demokrati.

Bibliografi

  • 1988: Når bilder formidler. En bok om visuell kommunikasjon. (med Gunnar Danbolt) Universitetsforlaget.
  • 1990/93: (red.): Estetikk og historisitet, Universitetet i Bergen.
  • 1995:Pippi leser teksten. Essays om maktens språk og språkets makt. Huitfeldt Forlag AS.
  • 2005: Den lille Machiavelli. Maktspill til hverdagsbruk. Aschehoug.
  • 2006:Ibsen på frifot. Vigmostad&Bjørke.
  • 2008:Det innovative mennesket Fagbokforlaget

Eksterne lenker