Skjebergdalen kapell

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Skjebergdalen kapell
Skjebergdal kapell.JPG
Skjebergdalen, Østfold (13. mars 2007) noorse
Generelt
Byggeår:  1910
Endringer:  Oppusset i 1949
Viet til:   
Kirkegård:  Ja
Arkitektur
Periode:  
Arkitekt:  Ing. Gun. Furuholmen
Teknikk:  Bindingsverk
Materiale:  Tre
Mål:   
Tårn:   
Støpul:   
Takrytter:  våpenhuset
Portal:  Vestportaler i våpenhus og skip
Kor:  Samme bredde som skipet
Skip:  enskipet
Kirkerommet
Prekestol:  Tre med dreide halvsøyler, syv fag, to fylt med rundbuet ramverk
Døpefont:  Tre, hvitlakkert med forgylte ledd
Alter:  Nygotisk altertavle med enkelt trekors i hovedfeltet
Diverse:  Middelalderklokke fra Ullerøy kirke

Skjebergdalen kapell ligger nord for Børtevann, i Sarpsborg kommune i Østfold. Kapellet har en egen kirkegård som er omgitt av et enkelt, brunt, tregjerde. Det faller under Borg bispedømme.

Kapellet ble bygget i 1910 etter tegninger av ingeniør Gun. Furuholmen, og vigslet i 1911. Dets skip og kor er like brede, og det har en kraftig takrytter på våpenhuset i vest. Grunnmuren er av granitt og kapellet er hvitmalt, oppført i bindingsverk som er kledd med stående panel. Taket er kledd med rød takstein.

Både kapellets skip og våpenhus har en portal i vest, og selve kirken har tre par spissbuede vinduer. Spissbuene er brukt som motiv i de fem rektangulære vinduene i takrytteren og våpenhuset og dessuten i sakristiets fire. Sakristiet er en senere tilføyelse øst for koret, og er lavere og smalere enn dette. Sakristiet har to rom dets fire vinduer har det samme motivet som tårnets idet det gjenspeiler spissbuene brukt i skipet. Selve tårnet over inngangen i vest er firkantet, og det øverste taket er skiferkledd mens det nederste i likhet med kapellet er dekket med røde taksten.

Kapellets interiør

Innvendig er kapellet er kledd med stående panel, og i 1949 ble kapellet oppusset etter forslag av Finn Krafft. Kapellets himling og gulv ble grå, med sitrongule vegger og lyst rødbrunt listverk. Inventaret i kapellet er stort sett holdt i rødbrunt og gråhvitt. Flyttbare benker gir sitteplasser til 150.

Koret er skilt fra skipet med en skillevegg som har tre åpninger, en stor i midten og to mindre på sidene av denne. På sørsiden av kapellet er prekestolen bygget sammen med korskillet. Prekestolen har syv fag, to av disse har smale fyllinger i rundbuet ramverk. De syv fagene skilles av dreide halvsøyler. Trappen opp til prekestolen har balustre.

På nordsiden av koret står en hvitlakkert døpefont i tre. Dens ledd er forgylt. Skjebergdalens kapell har en nygotisk altertavle med et enkelt kors i hovedfeltet, over altertavlen er et utsk året brett dekorert med kristogram, A & Ø og innskripsjonen «Herren er min Hyrde». Alteret avsondres med en rund alterring, denne har dreide balustre.

I vest ligger galleriet, dette bæres av fire søyler under midtpartier og har en brystning med sveifete bord.

Kapellet overtok en klokke fra middelalderen som tidligere tilhørte Ullerøy kirke. Klokken har en langstrakt form med en svak skråkant, to ribber øverst og en på overgangen. På siden har den et støpermerke som er sammensatt av bokstaven A og et kors. Den er 65 cm høy, med en diameter på 47 cm.

Ekstern lenke / kilde

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi