Sluttstein

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Sluttstein er steinen som står i skjæringspunktet mellom diagonalribbene i et krysshvelv, eller i skjæringspunktene av andre hvelvribber. Den øverste steinen i en rundbue, det er den som låser buekonstruksjonen, steinen er ofte rikere dekorert enn de andre steinene i buen. Rikt dekorerte sluttsteiner finner en ofte i middelalderens kirkebygninger.

Se også