Stadsporten

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Stadsporten
Foto: Frode Inge Helland

Stadsporten er en toetasjes murbygning ved Kalfaret og Kong Oscars gate i Bergen. Bygningen har likhetstrekk med Murhvelvingen: oppført i pusset bruddstein med detaljering i kleberstein. Bygget har en murt hvelving over det som tidligere var landeveiens hovedferdselsåre inn til byen. Arbeidet med bygningen ble startet av , av lensherren på Bergenhus festning, Oluf Parsberg. i 1628, midt under Europas religionskriger. Stadsportens funksjon var å være en del av byens forsvar. Opprinnelig hadde bygningen jordvoller på begge sider.

Historie

I 1740 ble Stadsporten oppgradert med vollgrav, palisader, vindebro og skyts. Byggets nåværende form fikk det i forbindelse med at kjøpmann og Stadshauptmann Lauritz Holte Nicolaysen i 1792 satt bygget i stand. Byggets andre etasje ble på dette tidspunktet ominnredet til arkiv for Bergens by og stift (senere Bergen byarkiv). Funksjonen som arkiv hadde bygget helt fram til 1971.

Forbilde

Fløibanestasjonen
Foto: Nina Aldin Thune

Stadsporten har blitt brukt for å illustrere Norges urbane historie. I 1901 bygget Norsk Folkemuseum en kopi av Stadsporten som inngang til den byhistoriske avdeling i deres kulturhistorisk utstilling. Stadsporten ble fredet som kulturminne i 1927. Stadsporten ble et lokalt forbilde for mange av arkitekter som tegnet i Bergensstil. Einar Oscar Schous byportmotiv på Nedre Fløibanestasjon fra 1918 er et slikt eksempel.

Bygningen er i dag blitt et populært symbol for Bergen. Stadsporten inngår som en del av avisen Bergens Tidendes logo.

Eksterne lenker