Stamerhuset

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Stamerhuset
Foto: David Sandved

Stamerhuset eller Sole er et tidligerelyststed som ligger i Rieber-Mohns veg 18 i Fana i Bergen.

Bygning og hage

I 1856 kjøpte kjøpmannen Johan Stamer det ene av to bruk under Storetveit gård. Bygningen ble oppført rundt 1860 i senempirestil. Bygningen er en enetasjes tømmerbygning med hvitmalt, liggende panel, valmtak og gesims båret av lave konsoller. Fasaden mot øst domineres av en spissgavlet ark båret av to riflete søyler.

Ombygning

Bygningen ble utvidet mot vest i 1913, trolig i forbindelse med at sommerboligen ble omgjort til helårsbolig. Utvidelsen følger opp den eldre bygningens empirestil og bygget fikk med dette sin kvadratiske grunnplan.

Fredning

Stamerhuset ble vedtaksfredet av Riksantikvaren i 1924.

Hage

Huset var opprinnelig omgitt av et større hageanlegg med gråsteinsinnhegning, andedam og lindeallé. Foran bygningens tidligere inngangsparti lindealléen fremdeles bevart. I 1961 ble syv bøketrær, to blodbøker og en blodlønn fredet etter lov om naturvern. På 1970-tallet ble andedammen gjenfylt og flere parseller utskilt og påbygget.

Eierskifter

Enken etter Johan Stamer eide Stamerhuset fram til 1896, da eiendommen ble solgt til kjøpmann og konsul Conrad Mohr. Fram til 1970 var huset i slekten Mohrs eie. Eiendommen ble deretter overtatt av Friskolefondet for 12-årig Rudolf Steinerskole i Bergen. Rudolf Steinerskolen i Bergen bruker i dag huset til kunstfagundervisning. På loftet er det innredet til lærer-/vaktmesterbolig.

Kilder

  • Engelstad, Eivind S., Storgårder i Norge, bind 2, Hjemmenes forlag, Oslo 1963, s. 136-138.
  • Trumpy, Bjørn, Bergenske Lyststeder, Bergen 1977, s. 95.