Stange kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Stange kirke
Stange kirke.jpg
Stange i Hedmark Foto:Mahlum
Generelt
Byggeår:  midten 1200-tallet
Endringer:  Tak, tårn og inventar bygd i 1620 etter brann
Arkitektur
Periode: Gotikk (østlandsgotikk)
Teknikk:  Mur kalksteinskvadre
Materiale:  Mur, skip malt tretak, kor tønnehvelv
Mål:  32 m x 15 m
Tårn:  over skipet
Portal:  Vestportalen, inne i våpenhuset, kleberstein
Kor:  11 m x 9 m
Skip:  21 m x 15 m
Kirkerommet
Prekestol:  1630 barokk
Døpefont:  1700-tall med baldakin med due, dåpsfatet bæres av en liten gutt
Alter:  Altertavle fra 1652 med barokk motiv av korsfestelse
Diverse:  Lynnedslag i 1620 ødela middelalderinnredningen
Vekten.jpg
Stange kirke bilder på kunsthistorie
Harriet Backer: Barnedåp i Stange kirke (1899)
Harriet Backer: Altergang i Stange kirke (1903)
Interiør

Stange kirke ligger ved Stange i Hedmark fylke, og ligger administrativt under Hamar bispedømme og Stange prestegjeld. Den er en av Norges eldste middelalderkirker, og omtales allerede i 1225 i Håkon Håkonsens saga. Stange, som da het Skaun, ble beskrevet som «ei stor bygd med mange kirker og store garder».

Historie

Arkeologiske utgravninger foretatt under ledelse av arkeologen Dagfinn Skre i 1986 avdekket at det har stått en eldre steinkirke på plassen. Det ble også avdekket enda eldre graver, noe som tyder på at det har vært kirkeplass også før kirken ble bygget.

I 1703 ble det bygget en utvidelse mot nord, kalt «Nykirken». Kirken ble skadet av en brann i 1620, og tak, tårn og inventar er fra etter brannen. Sakristiet er bygget i 1703. Altertavlen er fra 1652, kirkeklokkene er fra 1623 og 1751.

Malerier

Stange kirke er skildret i Harriet Backers malerier «Barndåp» og «Altergang». Hun bodde på prestegården hos prost Kiellands søster i 1899-1903, som hun kjente, da hun malte sine kirkemotiver.

Kirken har glassmalerier av Gabriel Kielland, og ble også valgt til kommunens tusenårssted.

Litteratur

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi