Statsarkivet i Bergen

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Statsarkivet i Bergen
Statsarkivet.1.jpg
Bergen Foto: Nina Aldin Thune
Byggeår:  1921
Adresse:  {{{adresse}}}
Byggherre:  {{{byggherre}}}
Arkitekt:  Egill Reimers
Funksjon:  {{{funksjon}}}Statsarkivet i Bergen, Årstadvegen 22, er en del av arkivverket og tar hånd om eldre arkivmateriale fra statlige organ på lokalt og regionalt nivå i Hordaland og Sogn og Fjordane. Institusjonen ble opprettet i 1885, og ble frem til 1919 kalt Stiftsarkivet i Bergen. Statsarkivet i Bergen hadde de geistlige arkivene fra Sunnmøre til 1929, og materiale for Rogaland til det ble opprettet egne statsarkivkontor i Stavanger.

Bygningen

Reimers tegning av fasaden
Statsarkivet
Foto: Nina Aldin Thune

Frem til 1921 holdt statsarkivet til i Klosteret 17 i skolebygningen Bethlehem. Sommeren 1921 flyttet statsarkivet til Årstad til en nyoppført bygning på en parsell av Årstad gård tegnet av arkitekt Egill Reimers.

Bygningen er oppført i stein og med tydeleg inspirasjon fra eldre steinbygninger i Bergen og den er gitt en klosterpreg muligens inspirert fra den tidligere adressen.

Fundamenteringsarbeidet begynte 31. juli 1918, men da en ventet på byggemyndighetenes godkjenning av tegningene og fordi det var protestert på antall etasjer gikk arbeidet tregt og ble ikke avsluttet før i slutten av mai 1919. En arbeidet videre med muren rundt tomten, men opparbeidelse av veier og med muring av kjelleren. Byggingen var rammet av flere streikeaksjoner som forsinket fremdriften. Vaktmesterboligen ble godkjent 5. januar 1921. 1. juli 1921 var bygningen klar for innflytting, men malerarbeidet gjensto.

Dekor

Sunniva
Foto: Nina Aldin Thune
Statsarkivet
Foto: Nina Aldin Thune
Statsarkivet
Foto: Nina Aldin Thune

Et mysterium er dekorasjonsarbeidene. Det var gjort avtale med dekorasjonsmaler Bernhard Folkestad (1879—1933) Han skulle dekorere innerveggene i vestibylen og trappeoppgangen med kalkmalerier. Men disse maleriene er umulig å finne bortsett fra motivet «Scripta manent» i inngangspartiet. En kunne tenke seg at de var overmalt, men det finnes ikke spor etter dem under den nåværende malingen. Grunnen til dette er at arbeidet hadde trukket ut så lenge og at kostnadene med maleriene ville bli så stor at arbeidet ble utsatt.

I trappeoppgangen i en nisje er det plasert en St. Sunniva statue utskåret av Wilhelm Robert Rasmussen (1879—1965} og malt av Axel Revold.

Egill Reimers fikk i 1924 Houens fonds diplom for god arkitektur.

Egill Reimers beskrivelse i 1924

Sitat Statsarkivet i Bergen ligger paa Aarstadvolden ved Ulrikens fot. Det er første av tre statsarkiver som er planlagt utført i stiftsstedene Bergen, Kristiansand og Trondhjem. Ved min tiltrædelse som arkitekt var arkivplanen allerede grundig drøftet av specielt sakkyndige hvorfor orienteringen paa tomten av hensyn til magasinutvidelser og den indre kommunikasjon mellem administrations- og magasinbygningen i sine hovedtræk maatte ansees som bestemt. Administrationsbygningen som i to etager indeholder kontorer, læsesal, bibliotek, bokbinderi, avskrivingsrum, vagtmesterbolig etc. er placert langs gate ca. 5 m. Tilbaketrukket og med hovedindgang i midtaksen. Efter denne akse indover tomten er bygget den fem etager høie magasinbygning med mellemliggende avdeling for ordningsrum i hver etage. Av magasinbygningen er opført 1. byggerperiode eller ca. 1/6 av det hele magasin i færdig stand. Først naar magasinbygningen blir utbygget med sin lange fløy parallel administrationsbygningen vil det hele kompleks virke færdig og rigtig i sine dimensjoner. En bygning av denne art er selvsagt opført med særlig hebblik på ildsikkerhet. Avdelingen for ordningsrum danner en ildsikker zone mellem administration- og magasinbygning, idet aapninger til begge sider er forsynt med ildsikre døre, liksom magasinbygningen i sin helhet er opført i armert beton og teglstein med reoler av jern. Administrationsbygningens hovedgesims og sokkel med indrammingen av kjeldervinduene samt indfatningen av hovedindgangen er urført i mørk vestlandskleber. Teglstensflatene cementslemmet iblandet gul oker. Træverk mørkbeiset og matlakert. I vestibule og trappeganger gulv og trin hellelagt, kleberstensøiler. I læsesalener det væsentligstev inventar av ek, eller furu. Forøvrig heter det som supplement til et av mine mange omkostningsoverslag (det var i en vanskelig tid huset blev bygget). Nærværende overslag er opgjort under hensyn til økonomi og enkelhet i utstyr. Herefter indrettet jeg mig og er kommet til det resultat at det er morsomt at arbeide under disse betingelser. Sitat
Egill Reimers

Andre verdenskrig

Under andre verdskrig 1940-1945 ble arkivene (stort sett) flyttet ut, og bygningen brukt av de tyske okkupasjonsstyrkene som kontor for generalen for dei tyske landstridskreftene (Herman Tittel 1940-1941, Bruno Ortner 1941-1942, Kurt Badinski 1942-1943, Hans Wagner 1943-1944, Karl von Beeren 1944 og Johann de Boer 1944-1945) på Vestlandet, for bykommandanturet og den tyske feltkrigsretten. Tyskerene tok mange bygninger på Årstad, og bygde et større bunkersanlegg, panservogngarasje og en brakke for det tyske militærpolitiet på tomten til statsarkivet.

Nybygging

I 1975 ble det oppført en konserveringspaviljong tegnet av arkitekt Peter Helland Hansen på grunnmuren til Tyskerbrakken, og i 1992-1993 ble det bygd et magasintilbygg tegnet av arkitekt Hans Jacob Hansteen. Den samlede magasinkapasiteten er i 2005 om lag 15 000 hyllemeter. Det er planlagt en ny utbygging av magasin og kontor, og nybygget skal stå ferdig i 2008.

Andre arkiv

I 2001 kom Lepraarkivene i Bergen, som er å finne ved Bergen byarkiv, Stiftelsen St. Jørgen, Norsk Medisinsk fødselsregister og Statsarkivet i Bergen, inn på UNESCOs liste «Memory of the World». Samtidig kom manuskriptet til «Et dukkehjem» av Henrik Ibsen inn på same listen.

Litteratur

  • Hartvedt, Gunnar Hagen; Bergen Byleksikon, Oslo 1994, ISBN 82-573-0485-9
  • Nedrebø,Yngve: «Statsarkivet til Årstadvollen, byggesaken 1908-1924» i Bergensposten nr 2 2007

Eksterne lenker