Stavkirker i Buskerud

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Det er fastslått at det har stått stavkirker på 25 av de knapt 50 dokumenterte kirkestedene i Buskerud i middelalderen. Hele 6 av disse stavkirkene er bevart i mer eller mindre ombygd form. Kirken ved Gulsvik i Hallingdal forfalt i senmiddelalderen og kirkestedet ble nedlagt. Resten av de dokumenterte stavkirkene er avløst av nye kirker.

Kjente stavkirker

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Viker Ringerike før 1462 lå øde på slutten av 1500-tallet avløst av ny kirke på 1690-tallet
Sokna Ringerike middelalderen del av kirke avløst på 1700-tallet
Snarum Modum før 1466 Langkirke del av kirke revet 1704 avløst av ny kirke, to portaler bevart
Nykirke Modum før 1331 Langkirke del av kirke som ble ombygd 1692 avløst av ny kirke
Sigdal Sigdal før 1331 Langkirke del av kirke revet 1855 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Vatnås Sigdal før 1395 trolig Olav den hellige lå øde på slutten av 1500-tallet avløst av ny kirke 1655
Eggedal Sigdal 1331 Langkirke del av kirke revet 1881 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Krødsherad Krødsherad 1300-tallet Langkirke trolig Olav den hellige del av kirke revet 1860 avløst av ny kirke
Gulsvik Flå før 1346 gikk ut av bruk i senmiddelalderen kirkestedet nedlagt
Flå Flå før 1327 Langkirke med midtmast del av kirke revet 1859 avløst av ny kirke, portal bevart
Nes Nes omkring 1275 Langkirke med midtmast del av kirke revet 1864 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes, portal bevart, spor etter forløpere 100px
Gol Gol før 1309 Langkirke med hevet midtrom del av kirke tatt ned 1884, gjenreist på Folkemuseet på Bygdø i Oslo avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes 100px
Hemsedal Hemsedal før 1200 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1882 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes, spor etter forløper
Torpo Ål omkring 1200 Langkirke med hevet midtrom deler revet 1880, skip står som museumskirke avløst av ny kirke 100px
Ål Ål omkring 1150 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1880 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes, to portaler bevart 100px
Hol Hol 1200-tallet Langkirke del av kirke som ble ombygd 1799 avløst av ny kirke 1924, museumskirke med elementer fra stavkirken
Uvdal Nore og Uvdal omkring 1180 Langkirke med midtmast del av dagens museumskirke avløst av ny kirke 1893, spor etter forløper 100px
Nore Nore og Uvdal ferdig 1167 Korskirke med midtmast del av dagens museumskirke avløst av ny kirke 1880, forløper påvist 100px
Veggli Rollag før 1451 Langkirke del av kirke revet 1861 avløst av ny kirke
Rollag Rollag middelalderen Langkirke del av dagens sognekirke 100px
Lyngdal Flesberg før 1328 lå øde på slutten av 1500-tallet avløst av ny kirke på 1690-tallet
Svene Flesberg før 1328 Langkirke revet 1738 avløst av ny kirke
Flesberg Flesberg 1200-tallet Langkirke del av dagens sognekirke 100px
Komnes Kongsberg før 1327 Langkirke med midtmast revet 1881 avløst av ny kirke
Tuft Kongsberg før 1366 Langkirke revet 1880 avløst av ny kirke, to portaler bevart

Mulige stavkirker

Kun 4 av de knapt 50 dokumenterte middelalderkirkene i Buskerud forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Kilde

Dietrichson, Lorentz: De norske stavkirker, 1892

  • Riksantikvaren: Norges kirker


Oversikt over stavkirker per fylke
Akershus · Aust-Agder · Buskerud · Finnmark · Hedmark · Hordaland · Møre og Romsdal · Nord-Trøndelag · Nordland · Oppland · Oslo · Rogaland · Sogn og Fjordane · Sør-Trøndelag · Telemark · Troms · Vest-Agder · Vestfold · Østfold