Stavkirker i Hordaland

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Det er fastslått at det har stått stavkirker på 36 av de vel 110 dokumenterte kirkestedene i Hordaland i middelalderen. En av disse stavkirkene er bevart i noe ombygd form, nemlig kirken i Røldal. 5 kirker gikk ut av bruk og kirkestedene nedlagt da stavkirkene forsvant. Resten av de dokumenterte stavkirkene er avløst av nye kirker.

Kjente stavkirker

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Olavskirken på Bakkane Bergen før 1198 Olav den hellige gikk ut av bruk i senmiddelalderen kirkestedet nedlagt, lå litt ovenfor Mariakirken
Sta. Gjertrud kirke Bergen før 1517 Sta. Gjertrud gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, lå trolig i Vågsbunnen eller på Strandsiden
Margaretakirken Bergen før 1372 den norske kongsdatteren Margareta gikk ut av bruk en gang etter 1515 kirkestedet nedlagt, lå ved Nordnesbakken
Birkeland Bergen før 1329 avløst av ny kirke før 1642 gammel kirkegård finnes
Os før 1339 vedtatt nedlagt 1544, påbud om riving 1577
Sund Sund før 1327 revet 1673 avløst av ny kirke
Sandtorr Austevoll før 1240 revet 1655 avløst av ny kirke, minnestein ved gammel kirketuft
Møkster Austevoll før 1360 trolig revet 1684 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Gåsland Bømlo før 1360 Langkirke del av kirke revet 1689 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Valen Sveio middelalderen Langkirke del av kirke avløst 1707 avløst av ny kirke, Valen kapell på gammel kirkegård
Sveio Sveio middelalderen Langkirke revet 1688 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Skånevik Etne før 1340 Langkirke del av kirke revet 1682 avløst av ny kirke
Gjerde Etne før 1288 Langkirke del av kirke som blåste ned 1673 avløst av ny kirke
Grindheim Etne før 1326 Langkirke del av kirke som ble revet 1728 avløst av ny kirke
Røldal Røldal omkring 1250 Langkirke del av dagens sognekirke Røldal stavkirkes østfasade. Foto: Siri Johannessen
Åkra Kvinnherad før 1300 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet1735 avløst av ny kirke
Holmedal Kvinnherad før 1360 Langkirke, trolig med hevet midtrom revet 1815 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Fjelberg Kvinnherad 1200-tallet Langkirke med hevet midtrom revet 1722 avløst av ny kirke
Guddal Kvinnherad før 1360 trolig St. Mathias gikk ut av bruk før 1722 kirkestedet nedlagt
Varaldsøy Kvinnherad før 1327 Langkirke med hevet midtrom blåste ned eller ble revet 1729 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Jondal Jondal omkring 1300 Langkirke, trolig med hevet midtrom revet 1725 avløst av ny kirke
Aga Ullensvang omkring 1260 gikk ut av bruk før 1679 kirkestedet nedlagt
Ulvik Ulvik 1100-tallet Langkirke revet 1710 avløst av ny kirke, portal bevart
Granvin Granvin før 1306 Langkirke del av kirke revet 1726 avløst av ny kirke
Øystese Kvam før 1300 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1868 avløst av ny kirke
Vikør Kvam før 1317 Langirke med hevet midtrom del av kirke revet 1838 avløst av ny kirke
Strandebarm Kvam før 1329 Langkirke med hevet midtrom brant 1659 avløst av ny kirke
Holdhus Fusa ferdig 1306 Langkirke deler av kirke revet eller ombygd 1726 avløst av ny kirke
Strandvik Fusa før 1360 avløst av ny kirke 1628
Ådland Samnanger omkring 1150 revet 1650 avløst av ny kirke
Myking Lindås før 1360 revet 1606 avløst av ny kirke
Hamre Osterøy ferdig 1170 revet 1622 avløst av ny kirke
Mjelde Osterøy 1200-tallet revet 1617 avløst av ny kirke, kirkestedet nedlagt 1864
Dukstad Voss tidlig på 1530-tallet gikk ut av bruk etter reformasjonen kirkestedet nedlagt
Vinje Voss før 1329 avløst av ny kirke 1670 gammel kirkegård finnes
Oppheim Voss før 1329 avløst av ny kirke 1676 gammel kirkegård finnes 100px

Mulige stavkirker

35 av de vel 110 dokumenterte middelalderkirkene i Hordaland forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Kilde

Dietrichson, Lorentz: De norske stavkirker, 1892

  • Riksantikvaren: Norges kirker


Oversikt over stavkirker per fylke
Akershus · Aust-Agder · Buskerud · Finnmark · Hedmark · Hordaland · Møre og Romsdal · Nord-Trøndelag · Nordland · Oppland · Oslo · Rogaland · Sogn og Fjordane · Sør-Trøndelag · Telemark · Troms · Vest-Agder · Vestfold · Østfold