Stavkirker i Vestfold

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Det er fastslått at det har stått stavkirker på 7 av de knapt 50 dokumenterte kirkestedene i Vestfold i middelalderen. En av disse stavkirkene er bevart og fungerer fremdeles som sognekirke, nemlig Høyjord. Resten av de dokumenterte stavkirkene er ødelagt av brann eller revet.

Kjente stavkirker

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Hillestad Holmestrand før 1395 Sta. Margareta avløst av ny kirke 1724
Undrumsdal Re før 1315 St. Mikael avløst av ny kirke 1629
Høyjord Andebu før 1395 Langkirke med midtmast sentral del av dagens kirke sognekirke koret bygget på 1100-tallet, skipet noe senere 100px
Lardal Lardal tatt i bruk 1395 avløst av ny kirke 1659 forløper brant i 1392, portal bevart
Hvarnes Larvik før 1320 Olav den hellige avløst av ny kirke 1705
Kjose Larvik før 1372 St. Bartolomeus revet og avløst av ny kirke 1606
Istre Larvik før 1320 brent av svenske tropper 1567 kirkestedet nedlagt, lå ved gravfeltet Istrehagen

Mulige stavkirker

4 av de knapt 50 dokumenterte middelalderkirkene i Vestfold forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Det har trolig eksistert flere generasjoner av kirker på mange av kirkestedene også i middelalderen selv om det i dag kun finnes informasjon om den kirken som ble stående etter reformasjonen. For enkelte kirkesteder det dokumentert forløpere til den siste middelalderkirken, nemlig i Lardal der kirken brant i 1395 og i Høyjord der det er påvist stolpehull etter en kirke under gulvet i den eksisterende stavkirken. Begge disse tidlige kirkene kan ha vært stavbygde.Kilde

Dietrichson, Lorentz: De norske stavkirker, 1892


Oversikt over stavkirker per fylke
Akershus · Aust-Agder · Buskerud · Finnmark · Hedmark · Hordaland · Møre og Romsdal · Nord-Trøndelag · Nordland · Oppland · Oslo · Rogaland · Sogn og Fjordane · Sør-Trøndelag · Telemark · Troms · Vest-Agder · Vestfold · Østfold