Stenersens samling

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Stenersens samlinger

Stenersens samling er en av fire bygninger som utgjør KODE, og den har fått betegnelsen KODE 2. Bygningen ble reist i 1978 for å romme samlingen av moderne internasjonal kunst som ble gitt til Bergen by av Rolf Stenersen i 1971. Stenersens samling inneholdt arbeider bl.a. av Paul Klee og Pablo Picasso. I 2003 bestemte en å bruke bygningen til temporære utstillinger og flyttet en del av bildene til Lysverket. Stenersen har også en egen avdeling for samtidskunst, Babel.

Bygningen

Bygningen er tegnet av arkitekt Sverre Lied (født 1918). Han hadde lenge arbeidet i et funksjonalistisk formspråk, og hadde få år tidligere tegnet bygningen for det Historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Bergen sammen med arkitekt Peter Helland-Hansen. Et vesentlig vilkår for gaven på 248 kunstverk fra finansmannen Rolf Stenersen til Bergen kommune var at verkene ble gjort tilgjengelig for publikum, og da kommunen ikke hadde passende lokalitet, ble det opprettet en stiftelse for å få bygget en ny museumsbygning. Ulike tomtealternativ ble diskutert, og det kommunale arealet rett nord for Bergens Kunstforening Ble valgt. På denne tomten lå den gamle jernbanestasjonen som var i bruk fra 1883-1913 for den nedlagte Vossebanen. Bygningen ble revet med untak av en liten pumpestasjon som fortsatt står der. Bergen Sparebank, Bergen Kommune, Norsk Kulturråd og flere private givere var med på å finansiere det nye kunstmuseet. Bygningen skulle i tillegg til Stenersens Samling gi plass til Bergen Billedgalleris samling, utstillingslokale og kontor.

Babel

Babel inneholdet er utvalg av kunstverk produsert de siste årene fra museets samling. Her er representert både norske og internasjonale kunstnere. Museet har siden slutten av 1990-tallet kjøpt inn en rekke verk som vises her. Blant kunstnerne som vises er Pushwagner, Yoko Ono, Takashi Murakami, Gardar Eide Einarsson og Bjarne Melgaard.

Babel er brukt for å understreke at dagens kunst består av svært ulike språk og dialekter. Slik har kunsten alltid vært, men pluralismen i kunsten og institusjoners bruk av ulike uttrykk har de siste tjue-tretti årene fått stadig større gjennomslagskraft. Babels tårn lå etter sigende i Babylon, som da var et geografisk maktsentrum. Kunsten har de siste hundre år også hatt en rekke maktsentra: Paris, New York, London og Berlin. Gjennom en økt globalisering siden slutten 1980-tallet og en endring av den internasjonale økonomien, har også Kina, India og Japan blitt kunstnasjoner som markerer seg.


Eksterne lenker