Storfjord Apotek, Stranda

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Storfjord Apotek, Stranda
Storfjord apotek - 01.jpg
Stranda Foto: Nina Aldin Thune
Byggeår:  !992
Arkitektur
Arkitekt:  Morten Finnby
Teknikk:  mur
Materiale:  mur
Offisinet
Selvvalg:  Stort selvvalg


Et kloster på Athos kom i arkitektens tanker da ham skulle tegne bygningen

Storfjord Apotek, Stranda er en moderne apotekbygning på Stranda.

Historie

Apoteket ble opprettet 26. feb. 1940 i leiet lokale i hovedgaten. I 1981 ble det gjennomført en større modernisering og ombygning. 1992 ble apoteket flyttet til nybygget sentrumsgård tegnet av Morten Finnby Arkitektkontoret ARCH UNO AS, OSLO.

Bygningen er et eksempel på sosial boligbygning. Etter en brann ble det besluttet å bygge en ny bygning på branntomten. Den skulle inneholde fotoforretning og apotek. I tillegg ønsket man og oppføre HVPU boliger. Huset fikk en økonomisk ramme som skulle holdes. Derfor besto oppgaven også i å få et best mulig resultat innenfor disse rammene.

Eksteriør

Apoteket har fått plass i en kombinert bolig og forretningsgård bygget i 1992.

Gården er en grå betongblokk i to gråtoner, med hvitt treverk i vinduer og balkonger. Bygningen er forsøkt tilpasset stedet. Den har tatt opp i seg det strenge uttrykket fra de “nyere” bygningene som ligger i gatebildet, mens balkongløsningene i tre peker mot de eldre trebygningene som preger miljøet

Glassfeltet og apotekets inngangsparti peker tilbake til funksjonalismen, mens takutspringene og balkongene kan lede tankene mot sveitserstilen. Overgangene mellom de enkelte delene av fasaden og takutspringene er markert med sorte render (takrenner) som gir bygget en strenghet og fasthet, og gjør at de enkelte delene føyer seg naturlig sammen. NAF s fellesskilting er holdt moderat og tilpasset byggningens fasade og formspråket harmonerer på en moderne bygning og i det aktuelle gatebildet. Den grå og hvite fargebruken gir et elegant inntrykk. Dette blir ytterligere understreket av det bueformede og forhøyede tårnpartiet.

Interiør

Interiør Storfjord Apotek

Inngangspartiet i apoteket er dominert av en mursteinsrød vegg som er dekorert med en mengde bilder av urter i farger. Selve interiøret er holdt i lyst treverk både i gulv og bygningsdeler.

Apoteket har selvvalg og en ventegruppe er plassert midt i dette. De store vinduene gir lokalet et lyst og vennlig preg. Standar reolene er fint bygget inn i treverk. Bak skranken i 90-talls formspråk, er håndkjøpsmedisinen plassert i en reol som peker mot de gamle fondreolene. Her er treverket ført helt opp mot en nedsenkning i taket for ytterligere å understreke fondveggvirkningen. Taket og resten av veggene er holdt i en hvit tone.

Plassering i Arkitekturhistorien

Apoteket er en representant for 90-tallets nye trend i utformingen av apoteket hvor en prøver å ta vare på apotekets stolte tradisjoner som et forretningslokale med kvalitet og historie, men også tar hensyn til vår tid med nye funksjoner og en ny utforming av de gamle motivene. Grunnplanen har paldianske forbilder. Muligens et eksempel på Kritisk Regionalisme?

Eksterne lenker

Litteratur

  • Finnby, Morten; Bolig og forretningsgård på Stranda, Mur nr.2 1993, s. 18 -21


Apotekarkitektur
Apotekinteriør: Offisin | Fondvegg | Skranke | Selvvalg | Reseptur | Laboratorium | Defektur
Arkitekturelementer: Kapitél | Søyle | Bue | Hvelv | Portal | Kuppel
Dekorasjon: Glassmaleri | Tympanon | Skulptur | Ikonografi | Ikon | Kors | Krusifiks | Urtemotiv | Gudemotiv | Apotekdyr | Apotektekniske motiv
Helgener, personer: Kosmas og Damian | Asklepios | Hygiea | Hippokrates | Galen
Apotek: Svaneapoteket i Oslo | Svaneapoteket i Ålesund | Svaneapoteket i Bergen | Løveapoteket i Bergen | Røros Apotek | Storfjord Apotek, Stranda | Carl Berner Apotek | Apoteket Nordstjernen i Ålesund |
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Hovedartikler: Apotek | Apoteket, en møteplass med historie?
Diverse: Farmasihistorie.com