Strøk i Bergen

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Sagen og Foss' kart over Bergen
Handbergs kart fra 1864

Strøk i Bergen er områder i Bergen som oppstod før byen ble utvidet i 1877. Strøksnavnene har en historisk opprinnelse og bygger også på tradisjon. Strøkenes grenser har i noen tilfeller blitt endret over tid.

Navn på strøkene bygger for det meste på en muntlig tradisjon. Kilder for avgrensningen er kartforetninger, rodekart og eiendomsgrenser, og en del av disse er underbygget med skriftlige kilder. Listen over strøkene er utarbeidet ut fra Bergen Kommunes Prosjekt Strøksnavn[1]. Navnene på strøkene er ikke fastsatt gjennom en kommunal behandling.

Strøk, understrøk, byutvidelser

Flere av strøkene kan ha understrøk som ikke er i denne listen. Den omfatter heller ikke områder som er kommet til etter byutvidelsen i 1877 da Korskirken og Domkirkens landsogn ble innlemmet i byen. Dette ga rom for ny bybebyggelse i områder som på dette tidspunkt var lite utbygd. Etter denne byutvidelsen ble det sentrale Bergen bygget ut, og nådde sin tilnærmede optimale utnyttelse.

Kommunal behandling

Prosjekt Strøksnavn var et høringsnotat og det ble behandlet i bystyret:

Komite for miljø, byutvikling og tekniske tjenester behandlet saken i møtet 260603 sak 149-03 og avga følgende innstilling:

 1. Strøknavn og grensen for det enkelte strøk fastlegges i samsvar med innstilling fra styringsgruppen 14.05.2002 (vedlegg 1).
 2. Strøknavn med grenser legges inn i kartbase på tilsvarende måte som for andre administrative grenser, slik at de ved behov kan presenteres på kart.
 3. Strøknavn med grenser gjøres tilgjengelig på kommunens Internettsider.
 4. Ved eventuell fysisk merking av strøkene skal brukes en skiltstandard i samsvar med innstilling fra styringsgruppen 14.05.02 (vedlegg 1).

Men komiteen og bystyret fremsatte følgende forslag som ble vedtatt:

«Bergen bystyre avviser saken. Bystyret finner det uhensiktsmessig at strøkgrenser og navn på strøk skal fastsettes gjennom vedtak i politiske organ.

Strøksnavn og strøksgrenser er en dynamisk størrelse. Prosjekt strøksnavn sendes tilbake til byrådet med anmodning om snarlig arkivering.»

Strøksnavnene og grensene var da ikke noe som er politisk vedtatt, men de var så godt behandlet at det var mulig å bruke dem til å dele opp Bergens historiske sentrum.[2]

Saken ble tatt opp igjen og strøksgrensene ble vedtatt i bystyret 29. september 2003, saksnummer 171/03 og derfra videresendt til Etat for plan og geodata. Strøksnavnene er basis for kartverkets eiendomsregister.

Strøkene

Bergenskart fra 1877

Historisk oversikt over bystrøk

Middelalder:

 • Middelalderbyen i Vågsbunnen.
 • Havnen og Bryggen.
 • Kongens og kirkens hovedsete på Holmen.

17-1800 tallet:

 • Småhusbebyggelse på Klosteret-Nordnes.
 • Småhusbebyggelse i Rosegrenden.

1800 tallet:

 • Småhusbebyggelse på Sydnes-Nøstet-Verftet.
 • Villabebyggelse på Nygårdshøyden.

Etter bybrannen i 1916:

 • Monumental bybebyggelse vest for Torget.

Referanser

 1. BKSAKNR.200107583/24
 2. BKSAKNR.200107583/24

Litteratur

 • Koren-Wiberg; «Bergens byggemåte og byens forskjønnelse», i Bergen 1814-1914, Bergen 1914 s. 321-340
 • Nordhagen, Per Jonas; En storby i miniatyr, Bergens bygningsverden 1850—1916, Trondheim 2006, ISBN 82-519-2154-6
 • Olsen, Einar; «Folk og bebyggelse», i Bergen 1814-1914, Bergen 1914 s. 219-320
 • Strøk: BKSAKNR.200107583/24
 • Strøknavn- og grenser i sentrale deler av Bergen. Byrådsak 130-03, møte 040603

Eksterne lenker


Bergen komm.png Denne artikkelen er
en del av prosjekt Strøk i Bergen.