Stranges stiftelse

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Stranges stiftelse
Strange stiftelse.1.jpg
Bergen
Byggeår:  1751
Materiale:  tre
Vekten.jpg
Stranges stiftelse bilder på kunsthistorieStranges Stiftelse ligger i Klostergaten 28 i strøket Nordnes i Bergen. Bygningen ble oppført i 1751.

Bygningen

Portal
Foto: Nina Aldin Thune

Rådmann Strange Jørgensen opprettet i 1609 et fattighus for kvinner. Som 7/8 av bygningene i Bergen, forsvant også Stranges bygning i bybrannen 19. mai 1702. Kort tid etter ble et nytt bygg oppført, men dette forfalt og ble revet. Nåværende bygg ble oppført i 1751. Bygningen er i hovedform lik hospitalsbygningen på St. Jørgens Hospital: et stort åpen rom med sovekammer i to etasjer på begge sider.

Fattighuset Stranges Stiftelse ga i 1751 rom 31 beboere, det vil si at det lå to personer i hvert sovekammer. Senere ble antallet beboere redusert til 15. Bygningen beholdt sin opprinnelige bruk fram til 1972 og følgelig er interiøret er svært godt bevart. Stranges Stiftelse er formelt ikke vedtaksfredet av Riksantikvaren, men i 1975 ble det inngått en avtale om at bygget skal behandles som om det var fredet.

Fortidsminneforeningen overtok eiendommen i 1972 og bygget fungerer i dag som sekretariat for Fortidsminneforeningen i Hordaland og Bergen lokallag.

Bakgrunn

Bygningen har små rom og et større felles oppholdsrom slik mange av stiftelsene i Bergen hadde. Dette mønsteret kan ha røtter tilbake til tiden før reformasjonen og de katolske klostrenes hospitaler.

Middelalderhospitalene hadde ofte et stort rektangulært rom med et alter i den ene enden av rommet, og de ble utviklet til hospitaler som er kjent over hele Europa med et stort åpent rom i midten og små celler langs langveggene. Det kunne også være to etasjer med celler eller kamre og et galleri foran mot det åpne rommet.

Cellene ga de syke eller gamle noe privatliv, og beboerene ble noe skjermet fra å høre de sykes lidelser.

Oppholdsrommet var for dem som ikke var sengeliggende og for pleierene, og det ga mulighet til å overvåke og se til beboere fra fellesrommet. I Bergen var mange stiftelsesbygg av denne typen.

Litteratur

  • Indahl, Trond, og Torvanger, Åse Moe; Hus i Bergen, Bergen 2005 ISBN 82-419-0367-7. S. 52

Eksterne lenker