Strimmelen

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk


Strimmelen
Foto: Ukjent
Strimmelen
Foto: Aqwis
Strimmelen borettslag
Foto: Nina Aldin Thune

Boliganlegget Strimmelen ligger på Landås i Årstad bydel i Bergen. Boligområde omfatter Strimmelen 1-46 og Landåslien 15-31 og ligger i området hvor Strimmelen gård en gang lå.

Navnet Strimmelen betyr teig - det vil si del av et gårdsbruk. Stedet Strimmelen på Landås i Bergen var tidligere del av Landås hovedgård. Strimmelen betyr et langt, smalt jordstykke, strim, som betyr stripe, og er antakeligvis et lån fra lavtysk.

Reguleringsplanen for Bergensdalens østlige del

Det var stor boligmangel i etterkrigstiden - rundt 8000 boliger manglet i Bergen. Landås bydel preges sterkt av boligbyggingen som skjedde i etterkrigstiden. Den mest omfattende reguleringsplanen for Landås var reguleringsplanen for Bergensdalens østlige del. Denne ble laget av arkitekt Harald Løkeland i 1951 og dette skulle være en idealby, en hageby med grøntareal, lys og luft. Området ble utbygget årene 1956–1961 og bebyggelsen preges av 3-4 etasjers boligblokker. Da reguleringsplanen for Bergensdalens østlige del ble laget ble området med Strimmelen holdt utenfor. For dette område ble holdt en arkitektkonkurranse hvor vilkåret var å skaffe minst 250 boliger.

Strimmelen boliganlegg

Arkitektkonkurransen ble vunnet av arkitekt Halfdan B. Grieg. Vinnerutkast fra 1951 fikk plass til 337 boliger fordelt på tre 11-etasjers høyblokker, to 3-etasjers lavblokker og åtte 2-etasjers gavlhus. Boligprosjektet var den gang det største på Vestlandet. Halfdan Griegs vinnerutkast for boligbebyggelse på Strimmelen inkluderte både butikk, industri, barnehage, forsamlingslokaler og garasjer.

Utbyggingen av boligene ble satt i gang av Bergen kommune ved Strimmelen Borettslag. Prosjektet ble etter en tid overført til BOB - Bergen og Omegn Boligbyggelag. Strimmelen ble ferdig utbygd i 1958. Butikken i Strimmelen 1 ble tegnet av Grieg i 1957 og oppført av Bergen Samvirkelag.

Mottagelse

Det særegne boligområde preges av en vellykket gruppering av bygningsvolumer og en arkitektur preget av terrengtilpasning. Anlegget fikk Det Nyttige Selskabs premie for god arkitektur i 1959. I 1961 ble boliganlegget Strimmelen, Landåslien/Natlandsveien, premiert med A. C. Houens fonds diplom.

Strimmelen er i dag markert som verneområde i Bergen kommunes kommunedelplanen for Landås.

Litteratur

  • Grieg, H.B. Boliganlegget på Strimmelen, Bergen. (Byggm. 33(1959) nr. 13 s. 26-28 ill.)
  • - Strimmelen i Bergen. (Bygk. 41(1959) s. 184-88 ill.)

Eksterne lenker