Strukturalisme

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Moshe Sadfie: Boligkomplekset Habitat, Montreal bygget 1967
Foto: Flickr
Berlin Holocaust Memorial av Peter Eisenman
Foto: Photo (cc) cactusbones/Flickr.com

Strukturalisme i generell forstand er en tenkemåte som skriver seg fra det 20. århundre, og som oppsto innen forskjellige områder, til forskjellige tider og i ulike felter som bl.a. lingvistikk, antropologi, filosofi, kunst og arkitektur.

Sitat Strukturalisme er en måte å betrakte verden på som en samling strukturer, og se på kultur som et system av strukturer. Dens målsetting er grovt sett å gjøre for arkitektur eller eller religion, politikk eller moter eller andre mangeartede deler av kulturen, det samme som grammatikken gjør for språket, nemlig å forklare hvordan disse systemene virker og hvordan disse systemene genererer mening for folk som bruker dem. Sitat
Gary Stevens, The Reason Architect, 321.

Typer strukturalisme

 • I type 1 brukes begrepet i betydningen oppbygging, arkitektur, d.v.s den opprinnelige betydningen av begrepet struktur.
 • I type 2 vektlegges det spesifikke fagets strukturer som må forstås innenfor fagets grenser.
 • I type 3 går man videre og ser på hvilket vitenskapelig språk, grunnleggende fagtermer som skal uttrykke fagets strukturer.
 • I type 4 prøver man å se den systematiske sammenhengen mellom relasjonene som fremkommer i type 3 og dergjennom få insikt i tingenes tilstand.

Strukturalisme i arkitekturen

Strukturalisme i arkitektur og urban planlegging er en bevegelse som utviklet seg rundt midten av det 20. århundre. Det var en først og fremst en reaksjon på CIAM-funksjonalisme (Congres Internationaux d'Architecture Moderne - 1928 - 1956) (rasjonalisme) , som man mente hadde ført til et sterilt uttrykk i urban planlegging og som ignorerte identiteten til innbyggerne og til de urbane former.

Strukturalisme er basert på ideen om at alle ting er bygget opp av et system av tegn og disse tegnene er satt sammen av motsetninger: Mann / kvinne, varm / kald, gammel / ung, osv. For strukturalistene er formgiving en prosess som klarlegger dette forholdet mellom elementene. Strukturalister er også interessert i de sosiale strukturer og mentale prosesser som har bidratt til utformingen.

Strukturalistisk arkitektur vil derfor ha en høy grad av kompleksitet innenfor en godt strukturert ramme. Eksempelvis kan strukturalistisk formgiving kan bestå av celle-lignende, bikubaktige former, kryssende plan, terningformete gitterstrukturer, eller tett grupperte volumer med mellomliggende uterom.

Det eksisterer to ulike utgaver av strukturalistisk arkitektur. De kan til tider disse forekomme i kombinasjon med hverandre.

På den ene siden er det tallenes estetikk (kan sammenlignes med cellevekst). På den andre siden, levende arkitektur (Resultat av brukermedvirkning i boligbygging. Det sistnevnte begrepet er også kjent som pluralistisk arkitektur ).

Strukturalisme i arkitektur og urban planlegging hadde sin opprinnelse i Congrès Internationaux d'Arkitektur Moderne (CIAM) etter andre verdenskrig.

Mellom 1928 og 1959, var CIAM en viktig plattform for diskusjon om arkitektur og urbanisme. Ulike grupper var aktive i denne organisasjonen, ofte med motstridende synspunkter, for eksempel medlemmer

 • med en vitenskapelig tilnærming til arkitektur uten estetiske premisser (rasjonalister)
 • som regnet arkitektur som kunst (Le Corbusier)
 • som ble talsmennene for høy- eller lavbygg (Ernst May)
 • som støttet en retning på reformene etter andre verdenskrig (Team 10)
 • av den gamle garde, og så videre

Representanter for bevegelsen innen arkitekturen er bla. a.: Medlemmer av Team 10 [Post-Ciam Group], Metabolism, Habraken og Sar, ...

Opprinnelse

Enkeltmedlemmer av den lille utbrytergruppen Team 10 beredte grunnen for strukturalismen som idé. Påvirkning fra dette teamet ble senere tolket av andregenerasjonsprotagonisten Herman Hertzberger som uttalte: "Jeg er et produkt av Team 10".

Som en gruppe, var Team 10 aktive fra 1953 og utover. Fra denne gruppen oppsto to ulike bevegelser : Ny-brutalisme fra engelsk medlemmer (Alison og Peter Smithson) og Strukturalisme fra de nederlandske medlemmer (Aldo van Eyck og Jacob Bakema).

Utenfor Team 10 ble det utviklet andre ideer som viderførte den strukturalistiske bevegelse - påvirket av tankene til Louis Kahn i USA, Kenzo Tange i Japan og N. John Habraken i Nederland (med sin teori om brukermedvirkning i boligbygging).

Herman Hertzberger og Lucien Kroll ga viktige arkitektoniske bidrag på området brukermedvirkning. I denne sammenheng kom Hertzberger med følgende utsagn: "I Strukturalisme, skiller en mellom en struktur med lang levetid, og innholdssykluser med kortere levetid."

I 1960 utviklet den japanske arkitekten Kenzo Tange sin velkjente plan for Tokyo Bay. Senere utalte han om den innledende fasen av dette prosjektet: "Det var, tror jeg, rundt 1959 eller i begynnelsen av sekstitallet at jeg begynte å tenke på hva jeg senere skulle kalle strukturalisme" (sitat, Plan 2 / 1982, Amsterdam). Tange skrev også artikkelen "Funksjon, struktur og symbol, 1966", der han beskriver overgangen fra en funksjonell til en strukturell tilnærming i tenkmåten. Tange anser perioden fra 1920 til 1960 som "funksjonalisme", og tiden fra 1960 frem til i dag som "Strukturalisme".

Le Corbusier skapte flere tidlige prosjekter og bygget prototyper etter en strukturalistisk tenkemåte, noen av dem kan dateres tilbake til 1920-tallet. Selv om han ble kritisert av medlemmer av Team 10 i 1950 for visse sider av sitt arbeid (urbane konsepter uten en stedsfølelse og mørke gaterom) anerkjente de Corbusier som et stort forbilde og som ledende kreativ personlighet innen arkitektur og kunst.

Teoretiske utgangspunkt

 • Samsvar mellom den sosiale organisering og og byggestukturene basert på de grunleggende trekk i menneskets natur.
 • Menneskets arketypiske adferd som utgangspunkt for arkitektur (jf. antropologi, Claude Lévi-Strauss).
 • Sammenheng, vekst og endring på alle nivåer i den urbane strukturen.
 • Konseptet med en følelse av plass.
 • Symboler for identifikasjon (identifisering av enheter).
 • Artikulering av bygget volum.
 • Polyvalent form og individuelle tolkninger (sammenlign begrepet ”språk og tale” av Ferdinand de Saussure).
 • Brukermedvirkning.
 • Integrering av "høy-" og "lavkultur” innen arkitektur (fin arkitektur og mer hverdagslige former for bygging).
 • Koherens, vekst og endring på alle trinn i den urbane strukturen
 • Stedsfølelse, midler til identifisering, artikulasjon
 • Pluralistiske arkitektur.

Strukturalistisk manifest

Et av de mest innflytelsesrike manifester fra strukturalistene ble utarbeidet av Aldo van Eyck i det arkitektoniske tidsskriftet Forum 7 / 1959. Der ble det ble trukket opp et program for International Congress of Architects i Otterlo i 1959. Det sentrale i dette nummeret av "Forum" var en frontalangrep på de nederlandske representanter for CIAM-rasjonalismen som var ansvarlige for gjenoppbyggingsarbeidet etter andre verdenskrig, (av taktiske grunner var planleggere som van Tijen, van Eesteren, Merkelbach og andre ikke nevnt ). Magasinet inneholder mange eksempler på og uttalelser til fordel for en mer menneskelig form for urban planlegging. Denne kongressen i 1959 markerer den offisielle starten på strukturalismen, selv om tidligere prosjekter og bygninger allerede eksisterte. Begrepet "Strukturalisme" brukt i publikasjoner i forhold til arkitektur, kom i først bruk i etter 1969.

Funksjonalisme, modernisme og strukturalisme

Lund og Slaatto: Det Norske Verita, Høvik.
Foto: Haros

Mens strukturalisme fremdeles lover empirisk etterprøvbare data, er det filosofiske spørsmålet om reduksjonisme en viktig forskjell mellom strukturalismen og modernismen .
Reduksjonismen er prosessen med å redusere komplekse fenomener til mindre bestanddeler for å studere, for eksempel en reduksjon av menneskelige tanker til bevegelsen av elektroner. Modernismen utøver et trykk på reduksjonismen, mens strukturalismen er imot den. Strukturalismen gjør bruk av sosiokulturelle studier i analysen av verden, men reduksjonismen er imot denne muligheten.

Strukturalismen har hatt en av sine største virkninger på arkitektur gjennom semiotikken. Semiotikk er studiet av språk. Det er tre elementer i språket i henhold til semiotikken: Ordet (tegnet), ytringen av lyd eller det skriftlig symbolet (uttrykket), og hva den står for (innholdet) - signifikat og signifikant.
Hva forfatteren mente med teksten, er ifølge strukturalismen irrelevante eller i det minste bare delvis relevant for den faktiske meningen av teksten. Dette gjelder også arkitektur i den forstand at en bygning kan komme til å bety mer enn det arkitekten hadde til hensikt, eller noe helt annet enn hva han mente.

Modernisme i form av funksjonalisme har, etter strukturalistenes syn, en underlig tilnærming til arkitektur - dimensjonering av rom. Strukturalismen inntar på den sin side en holistisk tilnærming til arkitekturen.

Funksjonalismen ble sett på som en reduktiv tilnærming gjennom å analysere en bygning i rom der hvert enkelt ble tildelt en statisk funksjon. Strukturalismen på sin side, oppmuntret til en helhetlig, dynamisk syn på formgiving, og understreket at rom tilførte mening til beboerne som man måtte ta med i betraktningen. Funksjonalismen genererte anonyme, monotone rom som forega å gi en mening som i seg selv ikke eksisterte, og som nektet menneskene vesentlige kvaliteter.

Funksjonalisten hevdes å være formgiver for funksjonen alene, og at deres estetikk (Ifølge Corbusier, ingeniørens estetikk) ikke symboliserte annet enn funksjon. Gjennom å angripe den internasjonale stilen viste semiotikken at dette var umulig siden alle objekter fungerte som tegn og at man derfor aldri kunne få noe sånt som stilløs arkitektur.

Strukturalismen i arkitekturen kan bare fullt ut forstås fullt ut av arkitekten og den arkitektoniske samfunnskritiker. Der er mange historiske hentydninger, men disse forstås ikke av almenheten.

Prosjekter og bygg

Atelier 5: Halen bolig eiendom i nærheten av Bern, 1961

Jacob Bakema et al.: Distrikter i Ny-Rotterdam, Pendrecht prosjekt 1949 Alexanderpolder, prosjekter 1953 og 1956

Piet Blom: Kasbah boligeiendom Hengelo, 1973 / Urban bydel Oude Haven Rotterdam, 1985

Candilis Josic & Woods: Freie Universität Berlin, 1963-73

Giancarlo de Carlo: Boliger Collegio del Colle Urbino, 1966

Adriaan Geuze et al.: Ny urban bydel Borneo-Sporenburg Scheepstimmermanstraat Amsterdam, 2000 (deltakelse).

Herman Hertzberger: Centraal Beheer kontorbygg Apeldoorn, 1972 (deltakelse, inne) / Diagoon, åtte eksperimentelle hus Delft, 1971 (deltakelse)

Louis Kahn: Jewish Community Center Trenton, prosjekt 1954 Kimbell Art Museum Fort Worth, 1972

Lucien Kroll: Students Center St. Lambrechts-Woluwe Brussel, 1976 (deltakelse)

Le Corbusier: Perspektiv tegning av nye byen bydel Fort l'Empereur Alger, prosjekt 1934 (deltakelse) Weekend huset Paris, 1935

Moshe Safdie: Habitat 67, boliger, verdensutstillingen i Montreal, 1967

Alison og Peter Smithson: Golden Lane housing estate London, prosjekt 1952 Hierarchy of Association, mønster for byplanlegging 1953

Kenzo Tange: Tokyo Bay Plan, prosjekt 1960 Presse Kofu, 1967 Aldo van Eyck: Barnehjem Amsterdam, 1960 European Space Research and Technology Center ESTECs, restaurant og konferanse-sal bibliotek, Noordwijk, 1989

Januar Verhoeven et al.: Boligeiendom i Berkel-Rodenrijs i nærheten av Rotterdam, 1973

Stefan Wewerka: Ny bydel Ruhwald Berlin, prosjekt 1965

Lund og Slaatto: Veritas byggetrinn I 1976 Norges Bank 1986

Birgit og Tore Brantenberg og Edvard Hjortøy: Tjensvoll. Boligområde i Tjensvoll, Stavanger 1972.

Litteratur

 • Hecker, Michael; Structurel-Structural, Structuralistisk teori i arkitektur og byplanlegging 1959-75, avhandling TU Stuttgart 2007.
 • Risselada,Max og Van den Heuvel, Dirk; Team 10 - In Search of a Utopia of the Present, Rotterdam 2005.
 • Strauven, Francis;Aldo van Eyck - The Shape of Relativity, Amsterdam 1998.
 • Van Heuvel, Wim; Structuralism in Dutch Architecture, Rotterdam 1992.
 • Lüchinger, Arnulf; Structuralism in Architecture and Urban Planning, Stuttgart 1980.
 • Hertzberger, Herman; Lessons in Architecture, No.1 Rotterdam 1991, No.2 Rotterdam 1999.
 • Tange, Kenzo;Function, Stucture and Symbol, 1966 Udo Kultermann, "Kenzo Tange", Zürich 1970.
 • Habraken, John; , Supports - An Alternative to Mass Housing, London 1972. ( "De Dragers no de Mensen", Amsterdam 1961.)
 • van Eyck, Aldo;"Het Verhaal van een Andere Gedachte", Forum 7 / 1959, Amsterdam og Hilversum. Redaksjonsgruppe for tidsskriftet Forum 7/1959-3/1963 og July/1967: Aldo van Eyck, Herman Hertzberger, Jacob Bakema ao
 • Lund, Nils-Ole; Arkitekturteorier siden 1945, Arkitektens forlag 2001 ISBN 87-7407-237-4

Eksterne lenker