Talgje kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Talgje kirke
Fin talgje.jpg
Finnøy Foto: Arne Toftøy-Andersen
Generelt
Byggeår:  Andre fjerdedel av 1100-tallet
Viet til:  Jomfru Maria
Kirkegård:  ja
Arkitektur
Periode: Romansk
Arkitekt:  Ukjent finansiert av en privatperson
Teknikk:  Mur, kalket
Materiale:  Stein klebersteinkvadere i apsiden og portalen
Mål:  19,5 m, skip 11,5 m, bredde 8,5 Kor, 8x6,5 m
Støpul:  ja
Portal:  Sørportal flyttet til våpenhuset i vest på 1870-tallet, anglonormanninsk dekor, foldekapiteeler
Kor:  Enskipet tretak i skipet, hvelv i koret
Skip:  konstruksjonsform (enskipet, flerskipet,transept,takkonstruksjoner, hvelv,takstoler tretak)
Kirkerommet
Prekestol:  før 1620 utført av stavangerhåndverkeren Thomas Snekker
Døpefont:  av sten
Alter:  Altertavle i renessanse, middelalderens alter beholdt. Motivet er Golgata, delt i tre Kristus i midten røverne på siden
Diverse:  Runeinnskrift på muren øst for sørportalen

Talgje kirke ligger på øya Talgje i Finnøy kommune nord for Stavanger i Rogaland. Kirken er fra 1100-tallet og ligger på den største og eldste garden på øya. Den var sentrum for baron Gaute Erlingssons stormannsætt i middelalderen og trolig er kirkens byggherre en av hans forfedre.

Historie

Kirka ble sannsynligvis oppført på midten av 1100-talet, og er romansk-normannisk. Det er antatt at den er bygd av steinhuggere fra Stavanger domkirke.

Kirken er viet til Jomfru Maria. dette står i et pavebrev frå 1355.

Bygningen

Talgje kirke er en liten kirke, men har alle bygningselementene som kjennetegner en typisk romansk sognekirke. Kirken har et rektagulært skip og et smalere kvadratisk kor med apside. Apsiden har fint tilhugne klebersteinskvadere. Skipet har en enkel vestportal. Sørportalen er en rikt dekorert rundbueportal. Den ble under restaureringen i 1870 flyttet til det nybygde våpenhuset og står der som vestportal Den har halvsøyler med foldekapitel. vedrlagsteinene for buen er dekorert med stjerner og basen har snittdekor et trekk som finnes i den romanske delen av Mariakirken i Bergen og i Hove kirke Korveggene har sokkel med en attisk profil. Skipet har et vindu midt i nordveggen og en slik vindusplassering er lik den i Moster gamle kirke Fitjar. I sørveggen er det bare et vindu

Interiør

Korbuen er bevart uendret som den eneste i Rogaland. den er laget av kleberstein. På hver side har den halvsøyler med foldekapiteler og vederlagsstein med vulst. På den ene siden har buen sikksakk eller chevronbord og på en andre siden en krafitg vulst.

Koret er dekket av et tønnehvelv som kan være opprinnelig. Romanske tønnehvelv er bare bevart sju steder i Norge.

Inventar

Av inventar fra middelalderen er bare alteret av stein bevart. Altertavle og prekestol er arbeider fra 1620 i renessanse laget av Lauritz og Thomas Snekker og senere malt av Gotfried Hentzschel i 1634-35.

Runeinnskrift

Tidligere var det en runeinnskrift på kirkens sørvegg som omtalte byggingen. Steinene er flyttet på så idag er kun deler av teksten lesbar. «…ved sin død… til bygning av denne kirke… til opphold med (hus og kost)… til ære, og gav til (det) seks…» Dette er tolket som at en person har gitt midler til byggearbeidet. Over denne teksten har en annen, kanskje en av de første prestene på Talgje, risset inn «Disse runer skrev Eindride Jonsson, og bed for meg».

Annet

Øst for kirken var det tidligere en stor murbygning fra middelalderen. Denne ble en gang i 1840–1850 brukt som grunnmur i en løe. En mulig forklaring på hva dette var er at det var rester av et hospital. En lignende bygning er kjent fra Halsnøy kloster i Sunnhordland. I et pavebrev fra 1355 er det nevnt en «veldedig ordning», og dette blir tolket som at det referer til et hospital på stedet.

Litteratur

  • Ekroll, Øystein; Med kleber og kalk, Norsk steinbygging i mellomalderen 1050-1550, Oslo 1997, ISBN 82-521-4754-2
  • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiri; Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi