Tanum kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 59°53′44,837″N 10°28′44,569″Ø

Tanum kirke
Tanum kirke 01.jpg
Tanum (21. feb 2006) Foto: Øyvind Sæther
Generelt
Byggeår:  ca 1100-1130
Endringer:  1700-tall forlenget 8m mot vest, 1713 et gravkapell på nordsiden av skipet
Viet til:  Jomfru Maria
Kirkegård:  Ja
Arkitektur
Teknikk:  Mur
Materiale:  Hogd stein
Takrytter:  midt på skipet firkantet takrytter med åttekantet spir fra 1625 av Christoffer Thornebøger
Portal:  Midt på sørveggen korportal i sør begge enkle og rundbuet
Kor:  Rett avsluttet kor
Skip:  Enskipet med galleri
Kirkerommet
Prekestol:  Med himling 1723, Svend Erichsøn Svanneberg
Døpefont:  Med himling 1723, Svend Erichsøn Svanneberg
Alter:  Altertavle Kristus på korset med maria og Johannes, 1663 Frederich Zebal
Diverse:  Krusifiks fra 1100-tallet, Madonnafigur fra 1200-tallet, kalkmalerier fra 12-1300-tallet avdekket i 1971-72, Kristur på korset med Maria og Johannes, Marias bebudelse, Marias himmelkroning. syv innvielseskors.
Commons-logo.png
Tanum kirke bilder på Commons

Tanum kirke er en steinkirke som ligger på Tanumplatået og er en av to middelalderkirker i Bærum. Kirken, som er romansk, er datert til ca.1100-1130. Den har kalkmalerier fra 1300-tallet og middelalderske skulpturer. Tanum kirke ligger langs middelalderveien som gikk fra Oslo gjennom Bærum til Asker kirke og videre til Lier over Krokskogen.

Bygningens historie

Tidlig på 1700-tallet ble kirken utvidet ved at skipet ble forlenget med åtte meter mot vest. På nordsiden av koret bygget familien Krefting i 1674 et sakristi med gravkammer under. Dette ble imidlertid snart for lite, og i 1713 ble et større gravkapell bygget på nordsiden av skipet, vegg i vegg med sakristiet. Til sammen hviler ennå nesten 40 medlemmer av familien i disse to gravkammerne.

Tidlig på 1900 tallet ble kirken restaurert. Tanum kirke har fått beholde sitt rike inventar og har vært et populært motiv for mange kunstnere.

Kultsted og gravplass

Kirken og kirkegården er bygget over en gammelt kultsted og har flere store gravhauger fra eldre jernalder like i nærheten. Dagens kirkegård er på ca. 6 målog det er ca. 3000 graver. De eldste bevarte gravmonumenter er fra sent i det 17. århundre.

Tanum kirkevei er stedvis i bruk i dag som vei mellom gårdene i området. Både veien og tunene er fredet. Den opprinnelige middelalderveien førte til Ringerike.

Harriet Backer og Tanum kirke

Inngangskoner, Harriet Backer
Barnedåp, Harriet Backer
Altergang, Harriet Backer

Harriet Backer foreviget interiøret i gamle Tanum kirke flere ganger. Av de mest kjente er Barnedåp i Tanum kirke [1] og i Inngangskoner [2], begge utført i 1892. Disse maleriene viser tydelig hennes koloristiske evner og hvordan hun skildrer lyset og fargenes spill i interiøret.

Referanser

  1. Barnedåp i Tanum kirke henger i Nasjonalgalleriet
  2. Inngangskoner henger i Rasmus Meyers Samlinger

Litteratur

  • Ekroll, Øystein, Med kleber og kalk, Norsk steinbygging i mellomalderen 1050-1550 ISBN 82-521-4754-2
  • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiri, Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3
  • Bygdebok 1920 og 1982

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi