Thomas Erichsens Minde

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Thomas Erichsens Minde er en tidligere lystgård på Hop like er sør for Ask, på Askøy i Hordaland.

Hop setegård

Fra 1500-tallet var Hop setegård for lagmannen over Bergen og Gulen lagdømme. Gården ble i 1651 overtatt av borgermester og lagmann Hans Hanssøn Smith, som i 1676 ble adlet under navnet Lilienskiold. Hans sønn ble amtmann over Finnmark og overtok senere både adelstittelen og gården etter faren. I tiden 1703 til 1737 ble gården eid av lagmann Niels Knagh, senere adlet under navnet Knagenhielm. Han var en av Vestlandets rikeste menn, med blandt annet store jordeiendommer i Kaupanger. Gården gikk deretter i arv til justisråd og president Christian Krogh.

Thomas Erichsens Minde

I 1792 ble Hop kjøpt av en av Bergens rikeste menn, kjøpmann Thomas Erichsen d.e. I tiden 1793 -1795 reiste han hovedbygningen i louis seize-stil. Et prospekt av Johan F. L. Dreier fra 1810 viser at dette var en bygningen på halvannen etasje med mansardtak med blå glasserte takstein, midtarker og portaler. I tre av hovedbygningens fasader er førsteetasjen trukket inn og andre etasje blir båret av en arkaderekke med slanke, joniske søyler. Vinduene er såkalte engelske skyvevinduer, typisk for tidens louis seize-stil.

Thomas Erichsen anla også en storslått hage med en 800 meter lang allé ned til steinnaustene i Hopshavn. Den nederste delen av alléen består av asketrær, mens lengre oppe er det lindetrær


Ask helseheim og Misjonsheimen

Thomas Erichsens Minde ble fredet av Riksantikvaren i 1923. Eiendommen ble i 1932 overtatt av A/S Ask Helseheim. Midthordland Indremisjon overtok Thomas Erichsens Minde i 1971 og driver i dag alders- og sykehjemmet «Misjonsheimen» på stedet.

Hovedbygningen har fått et tilbygg mot nordvest tegnet av arkitektkontoret Molden Arkitekter A/S.