Thore Heramb

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Thore Heramb: Rosa bluse. 1954.
Thore Heramb: Svartor. 1999.

Thore Heramb er ein norsk malar, født 29 desember 1916 i Oslo. Han er kjend som ein god teiknar og særleg dyktig kolorist, då helst med abstraherte landskap.

Utdanning

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1935 til 1937.
 • Elev under Jean Heiberg på Statens Kunstakademi 1939 til våren 1940.
 • Studietur til Italia, før krigsåra avbraut all skulegang.

Personlege opplysningar

Han er fødd og oppvaksen i Oslo,der faren var malarmeister. I 1944 gifta han seg med Randi som er biletvevar, og dei fekk tre døtre saman. Heramb er busett på Hadeland, men oppheld seg og mykje i kunstnarhusveret deira i Oslo eller i Mandal der dei har sommarhus. Han sit helst ute og malar, og har fleire vinteropphald bak seg i Frankrike, Danmark og Sør-England.

Liv og arbeid

Thore Heramb debuterte på Haustutstillinga i 1938.Etter krigen livnærte han seg med å finne att eigarane av stolen kunst,før han fekk stilling som fargekonsulent for Oslo Kommune. Han slo igjennom som malar med ei utsilling i 1952. Skipsreiarane Thomas og Fred. Olsen hadde stor tru på Heramb, kjøpte mykje av kunsten hans og gav han fleire store utsmykkingsoppdrag.

Han har ei jamn og stødig utvikling, upåverka av skiftande moteluner. Bileta går frå fast struktur inspirert av kubismen, mot ei friare form for abstraksjon med lysare og meir fargesterke uttrykk. Sjølv seier han at eigne studier av kubismen og impresjonismen er "akademiutdanninga" hans. På den andre sida har ekspresjonistiske drag blitt tydelegare med åra. Heramb er ute etter å beskrive opplevinga av naturen, - motivet skal ikkje forsyrre biletet.

Målaren er rekna som sentral utan å vere ein av dei mest kjende i sin generasjon. Til 90-årsdagen hans hausten 2006 kom fyrste biografien om Thore Heramb.

utdanning

 • 1935 1937 Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1935—1937.
 • 1939 1940 Statens Kunstakademi i Oslo under Jean Heiberg

viktige reiser

 • 1939 Italia 1939; København 1946; Paris 1949 og 1951-1952 (siste
 • 1946 København
 • 1949 Paris
 • 1951 Paris, Provence (og 1952)
 • 1965 London
 • 1966 London
 • 1967 London
 • 1968 London
 • 1969 London
 • 1970 London
 • 1971 London
 • 1972 London
 • 1973 London
 • 1974 London

separatutstillingar

 • 1943 Kunstnerforbundet
 • 1948 Kunstnerforbundet
 • 1949 Kunstnerforbundet
 • 1951 Kunstnernes Hus, Drammens Kunstforening
 • 1952 Paris
 • 1954 Kunstnernes Hus, Permanenten, tegninger
 • 1956 Galleri Moderne Kunst
 • 1958 Permanenten
 • 1959 Kunstnerforbundet, Permanenten
 • 1960 Bergens Kunstforening
 • 1962 Trondhjems Kunstforening
 • 1963 Galleri Moderne Kunst
 • 1965 Chelsea School of Art, London, Skien Kunstforening, Kunstnernes Hus, Permanenten, tegninger
 • 1966 Warszawa
 • 1967 Nasjonalgalleriet, Oslo (Tegninger og kartonger til billedteppper, vevd av Brit Fuglevaag til Fred. Olsen-skipene ”Black Watch” og ”Black Prince” )
 • 1969 Skien Kunstforening
 • 1970 Galleri Moderne Kunst
 • 1974 Galleri Moderne Kunst
 • 1975 Horten
 • 1976 Kunstnerforbundet
 • 1977 Skien Kunstforening , Ålesund kunstforening.
 • 1978 Elygarden, Seljord
 • 1980 Drammens Kunstforening, Galleri Moderne Kunst
 • 1983 Galleri F 15, Moss.
 • 1984 Kunstnerforbundet, Sunderland Arts Center, Statens Museum for Kunst, København, Festsplllutstilling i Bryggen Museum, Bergen. Galerie René Drouet, Paris
 • 1985 Mandal Kunstforenlng (med Grete Nash)
 • 1986 Galleri F 15, Moss. Gallery K, Oslo
 • 1989 Gallery K, Oslo. The Scottish Gallery, Edinburgh. London. Peder Balke-Senteret, Kapp
 • 1977 Kunstnernes Hus, Permanenten, tegninger
 • 1992 Kunstnerforbundet (Somerutstilling)
 • 1993 Paris. Nevlunghavn
 • 1994 Galleri B7, Sandnes. Galleri St. Olav, Tønsberg (med Cecilie Heramb)
 • 1996 Gallery K, Oslo. The Scottish Gallery, Edinburgh. London. Peder Balke-Senteret, Kapp. Museet for Samtidskunst, Punktutstilling i Overlyssalen, Oslo. Stavanger Kunstforening
 • 1998 Galleri Brandstrup, Moss
 • 2001 Gallery K, Oslo. Aktmalerier, Blomquist Kunsthandel, Oslo

kollektivutstillingar

 • 1938 Høstutstillingen
 • 1940 Høstutstillingen
 • 1945 Høstutstillingen
 • 1946 Høstutstillingen. UKS Jubileumsutstilling i Kunstnernes Hus. Nordisk Konst i Stockholm
 • 1947 Høstutstillingen. Norsk Utstilling i København. Nordisk Konst i Stockholm. Kunstnerforbundet (Profiler)
 • 1949 Høstutstillingen. Nordisk Utstilling i København
 • 1950 Høstutstillingen
 • 1951 Høstutstillingen. Norsk Nutidskost, Stockholm
 • 1952 Høstutstillingen. Ung Norsk Kunst, København. Galleri Moderne Kunst, Oslo
 • 1953 Høstutstillingen. Nordisk Kunst, Bergen og Oslo. Papegøyen, Kunstnernes Hus, Oslo
 • 1954 Høstutstillingen. Norsk Utstilling i Reykjavik
 • 1955 Høstutstillingen
 • 1956 Galleri Moderne Kunst, Oslo
 • 1957 Høstutstillingen. Oslo Kunstforening. Nordisk Utstilling i Gøteborg. The Arts of Norway, Florida
 • 1958 Høstutstillingen. Nordisk Abstrakt Kunst, Kunstnernes Hus, Oslo. Nordisk Nutidskunst, vandreutstilling i Sverige
 • 1959 Høstutstillingen. Galleri KB, Oslo
 • 1960 Galleri Moderne Kunst, Oslo
 • 1961 Høstutstillingen. Galleri Moderne Kunst, Oslo. Kunstnerforbundets jubileumsutstilling, Oslo . Nordisk Utstilling i Lima
 • 1962 Høstutstillingen
 • 1963 Høstutstillingen
 • 1965 Galleri Moderne Kunst, Oslo
 • 1966 Høstutstillingen
 • 1967 Høstutstillingen. Galleri Moderne Kunst, Oslo
 • 1968 Høstutstillingen. Galleri Moderne Kunst, Oslo
 • 1970 Høstutstillingen. Galleri Moderne Kunst, Oslo
 • 1973 Høstutstillingen. Sørlandsutstillingen (Gjesteutstiller)
 • 1977 Galleri Moderne Kunst, Oslo
 • 1978 Galleri Moderne Kunst, Oslo
 • 1981 Galleri Moderne Kunst, Oslo
 • 1983 Galleri Moderne Kunst, Oslo (Fra Rolf Hansens samling), Vårutstilling
 • 1984 Kunstnerforbundet (Profiler)
 • 1985 Vårutstilling
 • 1962 Nordisk Utstilling, Göteborg og London
 • 1963 Helsinki, 100 års Norsk Kunst, Louisiana
 • 1964 150 Jahre Norwegische Malerei, Kiel
 • 1966 Moderne Norwegische Kunst, Köln og Hannover
 • 1969 Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo
 • 1970 Dette betyr noe for Norge, Göteborg, Malmö og Stockholm
 • 1970 Norwegian Art Today, Coventry
 • 1971 Dette betyr noe for Norge, Tromsø. 36 Norske Kunstnere, Århus
 • 1976 Gallerl Finsrud, Drøbak
 • 1979 Dette betyr noe for Norge, Tromsø
 • 1982 74 malere, Kunstnernes Hus, Kontraster, Oslo Kunstforening
 • 1985 Norsk samtidskunst, Kina. Royal College of Art, London. Nordisk utstilling i anledning Galleri F-15 20 år, Moss, Galleri F-15
 • 1987 Norske kunstnere, Zürich
 • 1993 Odals Verk, Norske Bilder, Gallerl Brandstrup, Moss,.
 • 1994 Galleri K, Oslo. Galleri 87, Sandnes. Galleri St. Olav, Tønsberg.
 • 1995 Landskap, tematisk utstilling i Trondhjems Kunstforening
 • 1996 Galleri Brandstrup, Moss
 • 1998 Fokus 1950, Museet for Samtidskunst, Oslo. Fire norske kunstnere (med Jon-Arne Mogstad, Anne-Karin Furunes og Bjørn Sigurd Tufta), Norges Hus, Stockholm
 • 2003 Telemark fylkesgalleri (med døtrene Eline, Cecllie og Vibeke)

utsmykking

 • 1948 Fossen, monumentalmaleri utført i tempera i Akersalen i det tidligere Aker herredsshus. Påbegynt 1847
 • 1958 Aftenpostens kantine. Påbegynt 1957. Ødelagt
 • 1 961 Baugdekorasjoner til Fred Olsenskipet Borgholm
 • 1964 Baugdekorasjoner til Fred Olsenskipet Bretagne
 • 1965 Kartonger til billedtepper vevd av Brit Fuglevaag til skipet Watch” (Kuer og hund)”
 • 1966 Kartonger til billedtepper vevd av Brit Fuglevaag til skipet ”B|ack Prince” (Bærplukkere),
 • 1971 Kong David og Batseba, mosaikk på Blenheim . Påbegynt 1970. Maleriet til mosaikken (1969-1976) fungerer som del av utsmykningen i Norges Geografiske Oppmåling på Hønefoss sammen med monumentalmaleriet "Vegen gjennom skogen" og flere store kulltegninger (1980)
 • 1997 Veggfelt i representasjonsrom i Sparebanken NOR - nå Gjensidige Nor Sparebank, Oslo

representert

 • Statens Museum for Kunst, København, Göteborgs Konstmuseum, Stockholms Stads Samlinger, museer i
 • Hannover, Lidice og Pietersburg (Sør Afrika), Nasjonalgallerlet,
 • Oslo, Bergen Billedgalleri, Trondheim Kunstmuseum,
 • Llllehamrner Kunstmuseurn, Rogaland Kunstmuseum,
 • Det faste galleri i Drammens Kunstforenlng, Skiens Faste Galleri

innkjøpt

 • Riksgallerlet,
 • Oslo Kommunes Kunstsamllnger
 • Norsk Kulturråd
 • Norges Bank
 • Skaugum
 • Kunstforenlngen i Larvik
 • Kunstforenlngen i Mandal
 • Kunstforenlngen i Ålesund.

stillingar, medlemsskap, verv

 • Stemmerett BKS
 • 1952 1955 Varamann i Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomite
 • 1959 1961 Leder av Studieatelieret i Bergen
 • 1961 1964 Medlem i Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomite
 • 1961 1966 Medlem av tilsynsrådet for Kunstnernes Hus
 • 1973 1975 Varamann i tilsynsrådet for Kunstnernes Hus
 • 1975 Varamann i tilsynsrådet for Kunstnernes Hus

bibliografi

 • Henning Alsvik Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen 1967
 • Jan Askeland: Norsk malerkunst, Oslo 1963
 • Reidar Aulie: Moderne norsk malerkunst, København 1948
 • Per Bang: Det samme bildet hele livet. En bok om Thore Heramb, upublisert rnanus, Oslo 1996.
 • Hans-Jakob Brun i Norge kunsrhlstorie, bd. 7, Oslo 1983.
 • Gunnar Danbolt Norsk kunsthstorie. Bilde og skulptur fra vikingtida til dag, Oslo 2001.
 • Audun Eckhoff (red.): Fokus 1950. Norsk billedkunst i etterkrigstiden, Oslo 1950.
 • Steinar Gjessing Kunstnernes Hus 1930 1980, Oslo 1980.
 • Karin Hellandsjø Jakob Weidemann og det abstrakte maleriets gjennombrudd i Norge 1945-1965, Oslo 1978
 • H. Kristiansen: Trondhjems Kunstforening 1945-1970, Trondheim 1973.
 • Ole Mæhle Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo 1960.
 • Gunvald Opstadt Sørlandet og malerne, Oslo, 1991
 • Gunvald Opstad: Tore Heramb. Maleren som gjør deg glad, Hrymfaxe, nr. 3, 2004
 • Øistein Parmann: Thore Heramb, Kunsten i dag, nr. 4, 1959.
 • Reidar Revold: Norges billedkunst i der nittende og tyvende århundre, bd. 2, Oslo 1953.
 • Ole Rønning Johannesen: For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen 1963.
 • Håkon Stenstadvold Norsk malerkunst i norsk samfunn, Oslo 1960,
 • Svein Thorud: Den konstruktive skole, Magistergradsavhandling, Oslo 1979
 • Oskar Thue: Statens Kunstakademi 60 år. Oslo 1969.
 • Sigurd Willoch Forord i katalogen til Tore Herambs utstilling i Galleri F 15 i Moss.
 • Leif Østby Ung norsk malerkunst, Oslo 1949.
 • Leif Østby (red.): Norsk kunst i dag, Oslo 1967.
 • Leif Østby Norges kunsthistorie, Oslo 1977.
 • Leif Østby Norsk kunstnerleksikon, bd. 2, Oslo 1983.

Kjelde

Svein Thorud/Sue Prideaux/Per Bang: Thore Heramb Utgitt på Labyrinth Press i 2006