Veøy gamle kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 62°40′28″N 007°25′39″Ø

Veøy gamle kirke
1967VeøyChurchInterior.jpg
Veøy, Molde kommune, Møre og Romsdal (1967) Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  ca. 1200
Viet til:  Peter
Arkitektur
Periode: Romansk
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Kirkerommet
Plasser:  400
Veøy, Molde.
Kart: Kart i Norge
Veøy sett fra øst. Kirken kan skimtes til høyre på den grønne lysningen i forsenkningen, Prestegårsden kan anes bak trærne til høyre for kirken.
Foto: Frode Inge Helland
Presteboligen på Veøy, senere bolig for William Coucheron Aamot. Fraflyttet.
Foto: Frode Inge Helland

Veøy gamle kirke (Veøy gamle kyrkje) er en langkirke av stein på Veøy i Molde kommune, Møre og Romsdal fylke. Kirken er en middelalderkirke, bygget rundt år 1200.

Historie

Første gang Veøy er nevnt i skriftlige kilder, er i Snorre Sturlassons Kongesagaer (Magnus Erlingssons Saga). Det er året 1162 og på Veøy er det allerede vokst fram et handelssted. Navnet betyr, den hellige øya.
Veøya var i vikingtiden en kaupang, strategisk og sentralt plassert i Romsdalsfjorden.

I det 12. århundre kom Romsdal under Frostating i Trøndelag. Dette begrenset likevel ikke makten til fylkestinget på Veøy. Det var fast fylkesting på øya til 1632. Veøy hadde sin blomstringstid som politisk, kirkelig og økonomisk sentrum i perioden 1050-1350.

Da kong Håkon Herdebrei møtte Erling Skakke i slaget ved Sekken i 1162, dro han til Veøya for å få hjelp av bymennene der. Kaupangen måtte alt da hatt en omfattende størrelse. Kong Håkon Herdebrei falt i dette slaget. Man kjenner ikke hvor mange mennesker som befolket Veøy, men det kan ha væert omkring 350-400 personer.

Etter hvert gikk kaupangen på Veøy tilbake. Svartedauen herjet i årene 1349-50. På 1500- og 1600-tallet fikk fiskeriene et oppsving. Mye av handelen ble derfor trolig flyttet ut til fiskeværene.

I dag er bare kirken og presteboligen tilbake. Kirken og presteboligen eies i dag av Romsdalsmuseet. Veøy kirke og bygningene tilhørende prestegården er fredet med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978..

Kirken

Kirken er en romansk kirke med runde buer viet til Peter. Den har 400 sitteplasser, og har vært gjennom en rekke ombygginger og restaureringer. Kirken har vært gjennom en rekke ombygginer og restaureringer (1631, 1656, 1722, 1760-90, 1832, 1858). I 1976-78 ble kirken restaurert under ledelse av Riksantikvaren. Det nåværended interiøret er fra etter reformasjonen: Vestgalleri fra 1612, altertavle frå 1625, epitafium på nordveggen i koret og en lukket stol på galleriet fra 1625-30, prekestol frå 1635 en lukket stol på nordveggen i koret fra 1609-58.

Av gamle dokumenter går det fram at det har vært en korskirke på Veøy i tillegg til den nåværende fylkeskirken. Dette kan ha vært en kirke for for byen og herskapet på Veøy, mens Peterskirken var fylkeskirke for hele prestegjeldet.

I 1901 ble det ved kongelig resolusjon vedtatt å avvikle Veøy kirke som aktiv kirke, men den fungerte som sognekirke fram til 1907.


Presteboligen

Presteboligen på Veøy prestegård med våningshus er fra 1742 og var senere bolig for familien William Coucheron Aamot. Bygningen er i dag fraflyttet.

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi