Vilnes kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Vilnes kirke
Vincent Willem van Gogh 034.jpg
Atløy, Sogn og Fjordane Foto:
Generelt
Byggeår:  1674
Kirkegård:  Ja
Arkitektur
Arkitekt:  Sokneprest Otthe Jonassøn.
Teknikk:  Laft
Materiale:  Tre
Tårn:  Ja
Kirkerommet
Plasser:  130
Vilnews kirke sett fra sørvest.
Foto: Frode Inge Helland
Vilnes kirke, Atløy i Askvoll
Kart: Kart i skolen

Vilnes kirke, oppført 1674 på Atløy i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane, er en langkirke i laftet tømmer med 130 sitteplasser.

Bygning

Kirken er tredelt med våpenhus, skip og kor. Bygningen er oppført i tømmer utvendig kledd med mørk brunbeiset, liggende panel og hjørnekasser.
I overgangen mellom skip og kor er det utvendige panelet på gavlene på skipet skrålagt parallelt med vindskiene. Taker er karakteristisk bratt med fall på rundt 50 grader tekket med røde teglpanner.

Kirken har takrytter. Klokken er plassert på loftet og betjenes med ringetau ved inngangsdøren i skipet

På mønet av skipet er det oppsatt en jernvimpel med årstallet 1678.
Våpenhuset er uten vindu. Skipet har på nordsiden to smårutete vinduer med to fag, hvert på 2 x 4 ruter, mens sydsiden har tre av tilsvarende type. Koret har et vindu mot nord og ett mot syd. Spor i bygget kan tyde på at vindus- og døråpninger tidligerehar vært mindre.

Koret har hvelvet himling i umalt tre.

Interiør

Interiøret i skiper er trehvite, udekorerte tømmervegger og malte vinduskarmer.

Inventar

Benkene har enkle, trehvite, profilerte benkegavler med dørnummer.

Alteret

Alterfrontale fra omkring 1250 (befinner seg i Oldsaksamlingen i Oslo), i utskåret relieff, viser slekstskap med lektoriet i Kinn kirke. Frontalet er delt i fem og viser Kristus i mandorla med jorden som fotskammel. I feltets fire hjørner er evangelistsymbolene (regnet i leseretningen) Ørnen for Johannes, menneske med vinger for Matteus, okse med vinger for Lukas og løve med vinger for Markus. Krisus er omgitt av apostlene, fordelt tre og tre i fire flankerende felt. Peter med nøkkel kan sees øverst til venstre og og Paulus med sverd oppe i høyre felt – til venstre i feltet. Alterfrontalet viser slektskap med det i Heddal stavkirke i Telemark.
Det var en tid usikkert hvor alterfrontalet befant seg, og soknepresten i Askvoll, Rasmus Håskoll (1939 – 1949) oppsporet det i Oldsaksamlingen i Oslo hvor den først ble utstilt fra 1945. Utskårne alterfrontaler av tre er svært sjeldne og forbildet kan ha vært de romanske, gyldne altere i forgylt, drevet kobber.
På kirkens alterbord står det nå en utskåret kopi utført av Oddvin Parr, befinner seg i kirken, stående på alterbordet.

Prekestol

Prekestolen er fra 1675 i barokk, skåret av Heinrich vov Wollum. Den viser slektskap fra Hove kirke, Vik i Sogn, og med Urnes, Luster i Sogn, Hopperstad, Vik i Sogn og Helgheim i Jølster.

Døpefont

Døpefonten er fra 1674.

Nattverdsutstyr

 • To gamle, udaterte lysestaker i tinn.
 • En kalk i sølv fra 1861.
 • En eldre, udatert disk med innskrift HAJG+MLDM.

Annet

 • Messehagl (nå i Bergen museum) antatt 1708.
 • Korssundstolen, 1730-tallet.
 • to votivskip, udaterte.
 • Salmenummertavler. En i rokokko fra 1775.
 • Dåpsfatet i tinn er fra 1787
 • Altertavle av Kåre Martinsen, 1950.
 • Orgel fra 1960.
 • Dåpsmugge fra 1964.

Historie

 • 1320. Nevnt første gang i Bjørgvin kalvskinn med hvor meget tiende fikk fra gårdene i soknet..
 • 1673. Den tidligere kirken brenner etter et lynnedslag. Ny kirke, denåværende, blir reist.
 • 1686. Nytt tak på sørsiden av koret, bekoste av kapellan Hans Falch.
 • 1815. Eierne av fiskeværet Bulandet overtar kirken.
 • 1889. Kirkeklokken støpes hos G. E. G. VOM Bochumer Verein, Tyskland.
 • 1903. Kirken kjøpes tilbake av bygdefolket for 6000 riksdaler.
 • 1945 – ette. Restaurering påbegynnes
 • 1950-tallet. Restaureringen fortsetter.

Litteratur

 • Aaraas, Margrete Henden m. fl.: På kyrkjeferd i i Sogn og Fjordane. 1. Nordfjord og Sunnfjord. Selja forlag 2000. ISBN 82-91722-13-7

Eksterne lenker

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Vilnes kirke.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi