Vincens Lunge

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Vincens Lunge (født ca. 1486 i Danmark – død 3. januar 1536 i Trondheim, Norge) var en framtredende adelsmann, medlem av riksrådet og kong Kristian IIIs fremste representant i Norge.

Han var gift med Nils Henriksson og Ingerd Ottesdatters datter Margrete (ca 1495-1550).

Virke

Under Fredrik I ble Vincens Lunge sendt av sted til det nordafjelske Norge for å få disse landsdelene til å innordne seg under den nye kongen. Men for å kunne gjennomføre oppdraget måtte Lunge godta strenge krav fra det norske riksrådet. For det første krevde riksrådet at ingen som ikke var av norsk herkomst kunne sitte som høvedsmann på norske festninger eller inneha norske len. For det andre underkjente riksrådet alle kongens disposisjoner som ugyldig før kongen hadde gitt sin håndfestning.

Lungegården

I 1528 overtok Lunge benediktinerklosteret Nonneseter og alle dets jordegods. Godset fikk navnet Lungegården og hovedbygningen ble brukt som privatbolig.

Det fortelles også at Vincens Lunge røvet et større parti tørrfisk i Finnmark fra erkebiskopens stedfortreder, Per Hemmingsen. For denne ugjerningen ble Lunge arrestert og dømt fra livet for påstått misbruk av myndighet. Men mest sannsynlig hjalp erkebiskopen ham ut av krisen.

Han ble drept i Trondheim i julen 1535 etter ordre fra erkebiskop Olav Engelbrektsson og hans menn.

Eksterne lenker