Vor Frue Hospital (kapell)

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Vor Frue Hospital (kapell)
VFH kapell.jpg
Oslo
Generelt
Byggeår: 
Viet til:  Jomfru Maria?
Arkitektur
Kirkerommet
Alter:  Altertavle Jesus på korset
Diverse:  Galleri med helgenskulpturer

Vår Frue Hospital (kapell) ligger i Oslo på Lovisenberg Diakonale Sykehus . Vor Frue Hospital ble bygget opp av St. Josef søstrene som drev det som sykhus frem til 1980-årene. Da ble det overtatt av Oslo Kommune

Kapellet var kirkerom for St.Josefsøstrene og pasientene på sykehuset.

Kirkerommet

Kirkerommet har en rekke helgeskikkelser. Langs veggene finner vi Maria med Jesusbarnet, Jesus og Josef.

Bak i rommet ved galleriet :

Glassmaleriene er av Oddmund Kristiansen som også har arbeidet i Molde kirke, Grorudkirke, Haslin krematorium og Nidarosdomen.

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi