Voss kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Voss kirke
Vosskirke.jpg
Voss (2007) Foto: Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  Siste halvdel av 1200-tallet
Viet til:  St. Mikael
Arkitektur
Periode: Gotikk
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein han vært overkalket, tretak
Mål:  Hel lengde 40,5 m, skip 21,5 m, bredde 13,5 m
Tårn:  Over skipet
Portal:  Vestportal sideportaler
Kor:  10 x 10,5 m
Skip:  Enskipet
Kirkerommet
Prekestol:  Renessanse
Døpefont:  En hvitmalt dåpsengel i tre i legemsstørrelse som senkes ned fra taket holder dåpsfatet. Fra København ca 1820
Alter:  Altertavle bygget rundt et sengotisk alterskap. Motivet er en synlig korsfestelsesscene. Bak finnes rester av Marias himmelkroning. Fotstykket, Jesus i Getsemane, stammer fra 1200- og 1600-tallet
Diverse:  På korskillet henger et krusifiks fra sent 1600-tall


Voss kirke er en steinkirke som ligger på Vossevangen. Kirken er viet til St. Mikael. Kirken, som trolig er bygget siste halvdel av 1200-tallet, har sansynligvis vært hovedkirke og sognekirke for et stort område. En vet at sognets menn var byggherrer for kirken da dette er nedskrevet av Magnus Lagabøte i 1271 der han oppmuntrer dem til videre innsats med steinkirken.

Bygningen

Interiør Voss kirke
Foto: Nina Aldin Thune
Altertavlen
Foto: Nina Aldin Thune
Dåpsengel fra Voss kirke
Foto: Nina Aldin Thune

Kirken har et rektangulert skip og nesten kvadratisk kor og vestparti. Dette finner en på flere kirker i området som har innflytelse av bergensgotikken. Kirken har kraftige strebepillarer på grunn av dårlige fundament. Før restaureringen på 1870-tallet hadde kirken også kalkpuss. Portalene er spissbuete nøkterne i kleberstein.

Interiør

Kirken har gjennomgått store utskiftinger og reparasjoner som er dokumenert i kirkeregnskapene. Av middelalderinventaret er bare alteret tilbake. Altertavlen er bygget rundt et sengotisk alterskap. Det er kvadratisk med en utskåret sirkelrundt ornament som i middelalderen skulle forestille skyer. Det er vanlig å bruke denne typen skyer ved scenen Marias himmelkroning. En slik scene finner vi bak 1600-talls maleriet med korsfestelsesscenen som idag utgjør altertavlen. Fotstykket til altertavlen har bemalingen intakt og det viser Jesus i Getsemane. Prekestolen er fra renessansen.

På korskillet henger et 1600-talls krusifiks. Kirken har ikke tradisjonell døpefont men en dåpsengel kjøpt i København ca 1820. Det er en legemsstor hvitmalt trefigur som holder dåpsfatet i hendene. Den henger ned fra kortaket og blir senket når der er barnedåp i kirken.

Litteratur

  • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiri, Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3

Eksterne lenker


Commons

Commons har multimedia
for Voss kirke.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi