Votiv

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Votivkirke)
Hopp til: navigasjon, søk
Votivgaver gitt til guden Asklepios
Foto: Nina Aldin Thune

Votiv ( votiv av latin votivus, avgi høytidelig løfte), er en gave til Gud eller til det guddommelige gitt etter et foregående løfte.

Når en person lider av en sykdom, er i livsfare, eller har noen ønsker prøver en å få helbredelse, frelse eller oppfyllelse av ønsker ved at love Gud en gave.

Skikken var utbredt også i antikken og ble overtatt i kristendommen da den ble innført.

Det var for eksempel vanlig å gi en gave til Asklepios etter at en var blitt helbredet i en helligdom viet guden, og det er funnet og bevart en mengde legemsdeler i terrakotta.

Votivgavene

Votivskip fra Fjære kirke
Foto: Frode Inge Helland
Røldal stavkirke er en votivkirke
Foto: Frode Inge Helland

Gavene var ofte en modell av guden, av den legemsdelen som er blitt helbredet, eller mer symbolsk.

I noen tilfeller gir en også staven eller krykkene som gave. I katolske kirker ser en ofte slike gaver, ofte vet et spesielt alter eller en statue av en helgen.

Votivgaven kunne være en ny altertavle eller annet kirkeinteriør og i noen tilfeller en hel kirke som da ble kalt votivkirke.

Votivkirker

Votivkirker, er kirker som har basert driften på gaver som er gitt lovnader, gjerne i forbindelse med bønnhørelse i nød eller sorg. Opprinnlig kan det også har vært at en eller annen også lovet å bygge en kirke dersom han eller hun ble bønnhørt eller helbredet. Slike kirker var som gjerne små, og de var tidligere ganske vanlige i Norge, helt fra middelalderen. Votivkirker var ofte bygget som privatkirker.

Votivgaver var viktig for Røldal stavkirke som hadde en rekke gjenstander bekostet med gaver.

Votivskip

Et votivskip er også en en slik offergave her som en skipsmodell, ofte som en takk til det hellige for en lykkelig utgang av en hendelse, eller som et ønske om at «intet ille må vederfares våre (sjømenn).»

Ofte brukes, noe feilaktig, betegnelsen kirkeskip om et votivskip.

Se også

Eksterne lenker


Commons

Commons har multimedia
for Votiv.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|