Wilhelm Frimann Koren Christie

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Wilhelm F. K. Christie)
Hopp til: navigasjon, søk

Wilhelm Frimann Koren Christie (født 7. desember 1778 i Kristiansund, død 1849 i Bergen) var en norsk jurist og politiker.

Liv og virke

10 år gammel ble han sendt til Bergen for å gå på Latinskolen, og 16 år gammel ble han student i København, der han fem år senere tok latinskjuridisk embetseksamen (cand.jur.) i 1799. Han var sekretær i det danske kanselli 1801-08, og vendte tilbake til Bergen 30 år gammel i 1809, som sorenskriver i Nordhordland.

Han møtte som første representant fra Bergen, «Bergen byes deputerede», til Riksforsamlingen på Eidsvoll 17. mai, 1814. Han var formann i komiteen under forhandlingene med Sverige, og har fått hovedæren for bevaringen av Norges selvstendighet i unionen. Han hørte til selvstendighetspartiet.

Christie tilhørte «Quodlibet», en krets av ledende menn med politiske og litterære interesser. I mars 1814 holdt disse flere debattmøter over selvstendighetsspørsmålet og planene om en norsk grunnlov. Christie deltok ivrig og gjorde seg, som Peter Motzfeldt, til talsmann for en konstitusjonell styring etter amerikansk, engelsk og fransk mønster.

Han møtte på Stortinget for Bergen i 1815-16 og 1818, størsteparten av tiden som stortingspresident, der han bidro til å innføre en stabil konstitusjonell praksis. I 1815 ble han utnevnt til stiftamtmann i Bergen, men søkte permisjon i 1823 og deretter avskjed i 1825 pga. sykdom. Fra 1828 til sin død var han tollinspektør i Bergen. Han var også medlem av Bergen bystyre fra 1837 til 1841, og deltok i opprettelsen av Bergen Sparebank, der han var styreformann i flere år.

Han har fått æren som en av Bergen Museums grunnleggere, etablert i 1825. Han var formann for museet i alle år frem til sin død. Foran museets hovedbygning står det en stor statue av ham og skuer nedover gaten som bærer hans navn. Denne statuen, kalt Christiestøtten, ble avduket 17. mai 1868, og var den første portrettstatue som ble oppført i Norge.

Eksterne lenker